Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bazy danych - open access

AGRO

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: Baza obejmująca opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich. Zakres tematyczny bazy, to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. W chwili obecnej zawiera ponad 440 000 opisów bibliograficznych. Baza jest częściowo pełnotekstowa.
Zasięg: od 1918
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki przyrodnicze i ścisłe, otwarty dostęp

Baz Ekon

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z zakresu ekonomii i gospodarki z ponad 500 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim.
Zasięg: od 1960
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

BazHum

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z zakresu ekonomii i gospodarki z ponad 500 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Baza jest częściowo pełnotekstowa. Zasięg: od 1960
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, wielodziedzinowe, otwarty dostęp

BazTech

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism technicznych. Baza zawiera artykuły z 688 czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań.
Zasięg: od 1998
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki przyrodnicze i ścisłe, otwarty dostęp

BazTol

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: nauki przyrodnicze i ścisłe, open access

DOAJ

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: pełnotekstowa
Opis: DOAJ baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. Baza zawiera (w 2021 r.) ponad 16 tys. czasopism naukowych z 124 krajów, z tego niemal 12 tys. czasopism ma możliwość wyszukiwania na poziomie artykułu. Cała baza zawiera ponad 5,7 mln artykułów naukowych.
Zasięg: od II poł. XIX w.
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-czasopisma, otwarty dostęp

DBC - Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: pełnotekstowa
Opis: Konsorcjum bibliotek cyfrowych 23 ośrodków naukowych, akademickich i kultury z Dolnego Śląska. Zawiera ponad 82 tys. obiektów cyfrowych z różnych dziedzin: książki, czasopisma, materiały pokonferencyjne, prace doktorskie i habilitacyjne, starodruki, rękopisy.
Zasięg: od XV w.
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, otwarty dostęp

Eurostat

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Eurostat urząd statystyczny Unii Europejskiej gromadzący informacje od narodowych urzędów statystycznych krajów członkowskich i przeprowadzających ich harmonizacje umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami. Dostępne dane statystyczne dotyczą m.in. gospodarki, przemysłu, produkcji, handlu, nauki i technologii, medycyny, demografii, spraw społecznych.
Zasięg: od 1960
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

FAOSTAT

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Dane statystyczne agencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). FAOSTAT zajmuje się zbieraniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt.
Zasięg: od 1961
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

GUS

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Główny Urząd Statystyczny – organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego w Polsce. Typ i sposób przekazywanych danych reguluje ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych. Dane mogą być udostępniane tylko w formie agregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
Zasięg: od 2001
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

ILOStat Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy jest obecnie agencją afiliowaną ONZ, utworzoną już w 1919 r. zajmującą się szeroko pojętymi problemami pracowniczymi. Organizacja zbiera i opracowuje informacje dotyczące polityki społecznej i ekonomicznej, prowadzi również międzynarodowy zintegrowany system informacji o pracy (znany jako ILIS) przeznaczony do harmonizowania danych i do ich zintegrowania w komputerowym banku danych.
Zasięg: od 1919
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, prawo i administracja, otwarty dostęp

IMF Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej. Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.
Zasięg: od 1999
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

KRS

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna - dokumenty normalizacyjne
Opis: Bezpłatne wyszukiwanie i pobieranie dokumentów finansowych oraz odpisów podmiotu aktualnych i pełnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do korzystania z funkcjonalności „Przeglądarki dokumentów finansowych”, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowania na konto. Dokumenty wyszukujemy poprzez podanie nr KRS spółki.
Zasięg: od 2017
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, prawo i administracja, open access

Open Knowledge Repository

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera ponad 30 tys. publikacji, na które składają się między innymi: raporty roczne, książki, czasopisma, Working papers, wydawnictwa seryjne na temat gospodarki światowej i poszczególnych państw.
Zasięg: od 1946
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-książki, e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

RePEc

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: pełnotekstowe ,
Opis: RePEc (Research Papers in Economics) repozytorium z nauk ekonomicznych prowadzone przez The University of Manchester, Wielka Brytania I EconWPA Washington University, Stany Zjednoczone. Zawiera zdecentralizowaną bazę bibliograficzną materiałów z ponad 2 tys. archiwów ze 102 krajów (ponad 3 mln elementów wyszukiwawczych). W zawartości można znaleźć między innymi Working Papers, wyszukiwarkę naukowców z dziedziny ekonomii, dane bibliometryczne oraz narzędzia i kontakty do komunikowania się społeczności ekonomistów zebranych wokół RePeC.
Zasięg: od XVIII w.
Kontakt: ozon@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, otwarty dostęp

SIGŻ

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno - abstraktowa
Opis: System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) jest bazą bibliograficzną Centralnej Biblioteki Rolniczej i współpracujących z nią jednostkami badawczo-naukowymi i uczelniami rolniczymi. W wersji online dostępne są opisy od 1993 r. Zawartość bazy: opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Część artykułów jest dostępna w pełnym tekście.
Zasięg: od 1993
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowa, nauki przyrodnicze i ścisłe, otwarty dostęp

SWAID

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) to platforma operująca na zbiorach z Publicznej Hurtowni Danych, udostępniająca aktualizowane na bieżąco informacje wielodziedzinowe ze statystyki publicznej z zakresu gospodarki środowiska i społeczeństwa. Dane - w formie tablic, wykresów i map - można wyświetlać online oraz eksportować do różnych formatów. W zależności od tematyki, dane są prezentowane w ujęciu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym, dołączonymi do nich wyjaśnionymi metedanymi. Wszystkie dane zostały poddane agregacji z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej.
Zasięg: od 2010
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

UNESCO Statistics

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Dostęp do materiałów UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Dane grupowane są na poszczególne obszary zagadnień, opatrzone komentarzami oraz wizualizacją. Oprócz typowych ujęć statystycznych występują również podziały tematyczne poświęcone np. poszczególnym Celom Zrównoważonego Rozwoju, udziałowi kobiet w nauce, czy dostępowi do wysokich technologii.
Zasięg: od 1945
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystycznie, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

UNICEF - TransMonEE Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Dostęp do danych statystycznych oraz raportów UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) związanych z szeroko rozumianymi kwestiami dotyczącymi dzieci z państw całego świata.
Zasięg: od 1989
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystycznie, otwarty dostęp

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa i dokumenty normalizacyjne
Opis: Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest organem międzyinstytucjonalnym, którego zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji UE. Odpowiada on za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającym cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE.
Zasięg: od 1951
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, ekonomia i biznes, prawo i administracja, otwarty dostęp

World Bank Open Data

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Platforma World Data Bank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw ujętych w ponad 1300 wskaźnikach. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.
Zasięg: od 1947
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem