Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Programy OA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest uczestnikiem licencji krajowych, które prócz dostępu do publikacji naukowych oferują autorom możliwość publikowania otwartego bez ponoszenia kosztów lub ze zniżką. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą skorzystać z następujących programów w ramach licencji krajowej:

Program publikowania otwartego Springer 2023

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN.

Program obejmuje 1917 czasopism z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism ADIS (patrz katalog). Są to czasopisma hybrydowe z wyjątkiem 11 czasopism Springer, które w 2022 r. były hybrydowe a w 2023 r. przechodzą na model w pełni otwarty.

PREZENTACJA
Szczegółowe informacje pod linkiem na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Program publikowania otwartego OUP 2023

15 czerwca wznowiono program publikowania otwartego OUP. Program obejmuje 352 czasopism hybrydowych OUP. Aktualna lista znajduje się na stronie wydawcy. W roku 2023 program będzie obejmował niegraniczoną liczbę artykułów dla wszystkich instytucji uczestniczących w programie. Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Program publikowania otwartego Elsevier 2023

Program A od 2023 r. obejmuje 1124 czasopisma hybrydowe pochodzące z 7 kolekcji tematycznych Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics i Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet. Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.

Pula artykułów bezpłatnych wynosi 1013.
  • Program B oferuje zniżkę 10% od opłaty APC. Dostępny jest także dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r.
  • Afiliacja autorów w programach A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.
  • Szczegółowe informacje pod linkiem na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Kontakt:
Barbara Grzelczak, mail: barbara.grzelczak@ue.wroc.pl,  tel. 71 36 80 960
Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk, mail: kinga.zmigrodzka-ryszczyk@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 583
Lub bezpośrednio na kontaktowe adresy e-mail podane na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki przy informacjach o poszczególnych programach.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem