Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Programy OA

Uniwersytet Ekonomiczy we Wrocławiu jest uczestnikiem kilku licencji krajowych i konsorcyjnych, które prócz dostępu do publikacji naukowych oferują autorom możliwość publikowania otwartego bez ponoszenia kosztów lub ze zniżką.
Pracownicy Uniwersytetu Ekonomiczego we Wrocławiu mogą skorzystać z następujących programów w ramach licencji krajowej.

Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Program obejmujący 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access, skierowany jest do wszystkich autorów korespondencyjnych, afiliowanych w krajowych instytucjach uczestniczących w programie.
  • program A (pełne finansowanie), wznowiony 1 stycznia 2021 z pulą 1500 artykułów, który jest przeznaczony dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji – pula została wyczerpana na rok 2021 (obecnie działa tylko program B. Nowa pula programu A zostanie ustalona prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 roku).
  • program B (publikacja na koszt autora ze zniżką), który jest przeznaczony dla artykułów wysłanych do czasopisma przed 2021 r, oraz dla artykułów wysłanych w 2021 po wyczerpaniu puli z programu A.
Afiliacja autorów jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
Więcej informacji

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Pula na 2019-2021 została wyczerpana. Program obejmujący 1972 czasopism hybrydowych, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do krajowej licencji Springer. Wznowiony 1 stycznia 2021 r. z nową pulą 2176 artykułów przyjętych do publikacji w 2021 roku. Nowa pula zostanie ustalona prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 roku.
Afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
Więcej informacji

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

Program obejmujący wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum ACS.
Pula wznowiona 1 stycznia 2022, z nową roczną pulą, która obejmuje 324 artykuły. Poprzednia pula za 2021 rok została wyczerpana 28.12.2021. 
Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji. 
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Cambridge University Press

Program zostanie wznowiony po podpisaniu nowych umów.
Program obejmujący 376 czasopism otwartych i hybrydowych wydawnictwa Cambridge University Press, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum CUP.
Pula wznowiona 1 stycznia 2021 nie ma ograniczenia liczby artykułów.
Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie nr ORCID i instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
Więcej informacji

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald

Program zostanie wznowiony po podpisaniu nowych umów.
Program obejmujący wybrane kolekcje czasopism wydawnictwa Emerald, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum Emerald. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość publikowania tylko w czasopismach z kolekcji Management.
Na 2021 r. przewidziana jest pula 39 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.
Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
Więcej informacji

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Oxford University Press

Program zostanie wznowiony po podpisaniu nowych umów.
Program obejmujący 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga, lista zawiera tytuły, które nie są włączone do programu – patrz opis kolumna 4), skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum OUP. Pula artykułów na 2021 r. wynosi 100 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.
Autor zaakceptowanego artykułu powinien wypełnić formularz zgodnie z instrukcją wydawcy. Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
Więcej informacji
Kontakt: Barbara Grzelczak i Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk, mail: pon@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 960,
71 36 80 583
Bezpośrednio na kontaktowe adresy e-mail podane na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki przy informacjach o poszczególnych programach.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem