Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Oddział Zasobów Otwartej Nauki

Prowadzenie działań związanych z naukometrią oraz bibliometrią

 • sporządzanie analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników Uczelni (raport wskaźników cytowalności w oparciu o bazę Web of Science i Scopus oraz inne dostępne źródła)
 • sprawdzanie – na indywidualne prośby pracowników naukowych – rankingów wiodących czasopism z danej dyscypliny, w celu ułatwienia wyboru miejsca zamieszczania publikacji naukowych (w oparciu o dostępne źródła, m. in. bazę JCR)
 • gromadzenie istotnych źródeł i informacji z dziedziny naukometrii i bibliometrii, oraz obowiązujących rozporządzeń i komunikatów MNiSW dotyczących parametryzacji

Szkolenia indywidualne i grupowe dla środowiska naukowego uczelni

 • z wykorzystania baz bibliometrycznych
 • z obsługi menedżera bibliografii (Mendeley)
 • konsultacje w sprawie punktacji dorobku naukowego UEW (ocena pracowników, nagroda Rektora, ewaluacja)

Współtworzenie baz danych

Baza Wiedzy WIR
 • aktualizacja danych w modułach: czasopism oraz serii, konferencji, uzupełnianie modułu doktoratów
 • dodawanie artykułów z uczelnianych czasopism
 • aktualizacja punktacji czasopism z listy MNiSW oraz śledzenie aktualnych przepisów ministerialnych oraz uczelnianych związanych z oceną pracownika naukowego oraz jednostek
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
 • tworzenie rekordów bieżących tytułów czasopism Wydawnictwa UEW
 • umieszczanie zdigitalizowanych zasobów ze zbiorów Biblioteki
 • wprowadzanie do DBC publikacji związanych z umowami zawartymi pomiędzy UEW a autorami
 • zarządzanie kolekcją DBC
 • sprawdzanie cytowalności kolekcji w Google Scholar
BazEkon (współpraca w ramach konsorcjum BazEkon)
 • bieżące dodawanie artykułów w ramach poszczególnych numerów uczelnianych czasopism Wydawnictwa UE
 • opracowanie cytowań indeksowanych publikacji w module Cytowania BazEkon-u na zamówienie pracowników naukowych UEW

Digitalizacja

 • obsługa skanerów
 • obróbka plików
 • usługa skanowania dokumentów potrzebnych w procesie postępowania awansowego

Kontakt

Lokalizacja: ul. Komandorska 118/120, bud. W II piętro, pok. 214, 215
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00 – 14:30
Telefon: 71/36-80-950, 71/36-80-960
OZON
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem