Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia nr 182/2022 można pobrać tutaj.

Zachęcamy do korzystania z prac doktorskich w formie elektronicznej w Czytelni OIN. W ramach projektu Digitalizacja i rozpowszechnianie rozpraw doktorskich UEW do zasobów Bazy Wiedzy WIR 713 doktoratów z lat 1958-2000.

prace


Sylwia Koper

Zarządzanie talentami z pokolenia Y na przykładzie pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce i w Niemczech. Analiza porównawcza / Sylwia Koper. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 206 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Czesław Zając
 • Recenzenci: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś; prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek; prof. dr hab. Dagmara Lewicka
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 13 kwietnia 2023 r., godz.12:00, tryb zdalny
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1865)

Robert Jadach

Wpływ postrzeganej globalności/lokalności marki na intencje zakupowe polskich nabywców / Robert Jadach. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 183 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik; opiekun naukowy: dr Katarzyna Marak
 • Recenzenci: dr hab. Marta Bilińska, prof. UEKat; dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ; dr hab. Renata Nestorowicz, UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 kwietnia 2023 r., godz.11:30
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1864)

Maciej Bujan

Implementacja controllingu w przedsiębiorstwach powiązanych gospodarczo / Maciej Bujan. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 212 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Staniosław Nowosielski, dr hab. Anna Marciszewska, prof. UEW
 • Recenzenci: prof. hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 16 marca 2023 r., godz. 9:30
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1863)

Grzegorz Tratkowski

Dynamiczna optymalizacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem uczenia ze wzmocnieniem / Grzegorz Tratkowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 302 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Agata Kliber, prof UEP; dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG; dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 marca 2023 r., godz. 10:00, tryb on-line
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1862)

Magdalena Żabicka-Włodarczyk

Big Data i zaawansowana analityka biznesowa w zarządzaniu relacjami z klientami w przedsiębiorstwach handlu detalicznego / Magdalena Żabicka – Włodarczyk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 255 s., tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Ewa Stańczyk – Hugiet, promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Michalak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Otto; prof. dr hab. Edyta Rudawska
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 lutego 2023 r., godz. 14:00, tryb on-line
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1861)

Alicja Barcik

Determinanty zarządzania zapasami części zamiennych w sektorze motoryzacyjnym / Alicja Barcik. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 194 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Ewa Stańczyk – Hugiet, promotor pomocniczy: dr Natalia Szozda
 • Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Urbaniak; prof. dr hab. Piotr Jedynak
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 31 stycznia 2023 r., godz. 9:00, tryb on-line
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1860)

Magdalena Paleczna-Sareńcza

Ryzyko braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce – ujęcie ekonomiczne i prawne / Magdalena Paleczna – Sareńcza. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 285 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotorzy: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska, prof. UEW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz; dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP; prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 9 marca 2023 r., godz. 9:00, sala 213A
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1859)

Ewelina Jagieła

Społeczna odpowiedzialność małych przedsiębiorstw branży hotelarskiej / Ewelina Jagieła. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 328 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Agnieszka Sokołowska – Durkalec, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK; dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 12 stycznia 2023 r., godz. 11:00, sala 312Z
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1858)

Stanisław Kozina

Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym i jej wpływ na zrównoważony rozwój małych miast o charakterze turystycznym w Polsce / Stanisław Kozina. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 322 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Agata Austen, prof. UE; prof. dr hab. Marek Bryx, SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 13 stycznia 2023 r., godz. 10:00, sala 312Z
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1857)

Natalia Dernowska

Determinanty roli i kompetencje HR Business Partnera / Natalia Dernowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 239 s., schem. tab., wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska
 • Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Beck–Krala, prof. AGH; dr hab. Beata Buchelt, prof. UEK, dr hab. Anna Rogozińska–Pawełczyk, prof. UŁ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 11 stycznia 2023 r., godz. 9:00
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1856)

Łukasz Smolarek

Raportowanie danych niefinansowych i jego znaczenie dla interesariuszy przedsiębiorstwa / Łukasz Smolarek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 392 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Agnieszka Sokołowska–Durkalec, prof. UEW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Sopińska; prof. dr hab. Aldona Glińska–Neweś, UMK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 grudnia 2022 r., godz. 10:00, tryb zdalny.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1855)

Marta Romanow

Społecznie odpowiedzialna działalność przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem / Marta Romanow. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 221 s., rys. schem. tab., wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Dorota Teneta – Skwiercz, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Monika Kwiecińska
 • Recenzenci: dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 13 grudnia 2022 r., godz. 10:00
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1854)

Lidia Wiatrak

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w administracji skarbowej / Lidia Wiatrak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022,  s., . . . bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Robert Kowalak prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. PWSZ, dr hab. Małgorzata Rówińska – Kral, prof. UE w Katowicach.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 grudnia 2022 r., godz. 13:00, tryb zdalny MSTeams.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1853)

Anna Tymińska-Bella

Finansowe uwarunkowania działalności profesjonalnego klubu piłkarskiego w Polsce / Anna Tymińska–Bella. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 293 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Jacek Uchman, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, UG, dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 grudnia 2022 r., godz. 14:00, sala 213A
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1852)

Marek Ignor

Pośrednictwo finansowe regionalnych instytucji finansowych w Polsce / Marek Ignor. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 256 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Korenik
 • Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Alińska, SGH, prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, USz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 grudnia 2022 r., godz. 9:30, tryb zdalny MSTeams.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1851)

Iwona Madej–Kurzawa

Uwarunkowania makroekonomiczne i aktywizacja zawodowa populacji NEET – analiza porównawcza / Iwona Madej–Kurzawa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 314 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Żabiński
 • Recenzenci: dr hab. Izabela Ostoj, UE w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 17 listopada 2022 r., godz. 13:00, tryb zdalny.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1850)

Hanna Adamiczka

Wykorzystanie rzeki w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta / Hanna Adamiczka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 390 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotorka: dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW; promotorka pomocnicza: dr Małgorzata Rogowska
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg, UEK, dr hab. Edyta Szafranek – Stefaniuk, UO
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 listopada 2022 r., sala 213A, godz. 12:30
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1849)

Paweł Mały

Organizacja zespołów projektowych na przykładzie przedsiębiorstw produkcyjnych przemysłu elektromaszynowego / Paweł Mały. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 331 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Alicja Smolbik – Jęczmień, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH, prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 grudnia 2022 r., godz. 10:00, tryb zdalny.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1848)

Maciej Wilczyński

Strategie zarządzania cenami w przedsiębiorstwach start-up typu software-as-a-service (SAAS) / Maciej Wilczyński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 370 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk; promotorka pomocnicza: dr Sylwia Wrona
 • Recenzenci: dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz; dr hab. Piotr Tarka, UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 4 listopada 2022 r., forma zdalna.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1847)

Wojciech Tycholiz

Determinants of the financial markets development in Sub-Saharan Africa = Determinanty rozwoju rynków finansowych w Afryce Subsaharyjskiej / Wojciech Tycholiz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 296 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marian Noga; prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 16 listopada 2022 r.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1846)

Rafał Mroziewski

Implementacja zarządzania przez wartości w przedsiębiorstwach – stan obecny oraz kierunki zmian / Rafał Mroziewski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 292 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, prof. UEK; dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG; dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 9 listopada 2022 r.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1845)

Kateryna Czerniachowska

Metody alokacji przestrzeni półkowej w odniesieniu do zagnieżdżonych kategorii produktów i wirtualnych segmentów w zarządzaniu sprzedażą detaliczną=Shelf space allocation methods for nested product categories and virtual segments in retail management / Kateryna Czerniachowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 229 s., rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Marcin Hernes
 • Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ziemba; dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US; dr hab. inż. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 października 2022 r.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1844)

Arleta Gregulska-Oksińska

Zrządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej gmin wiejskich / Arleta Gregulska-Oksińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 218 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Piotr Oleksyk
 • Recenzenci: prof. dr hab. Beata Filipiak; dr hab. Elżbieta Szczepankiewicz, prof. UEW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 lipca 2022 r., godz. 12:00
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1842)

Anetta Kadej

Rola audytu śledczego w wykrywaniu nadużyć w przedsiębiorstwach / Anetta Kadej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 282 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Chluska; dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UEK; dr hab. Beata Sadowska, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 12 lipca 2022 r., godz. 11:00, tryb zdalny MSTeams
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1841)

Joanna Surlejewska

Doskonalenie narzędzia cash pooling w grupie kapitałowej / Joanna Surlejewska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 316 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Edward Wiszniowski, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Aleksandra Łakomiak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Martyniuk; prof. dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 lipca 2022 r., godz. 13:00, tryb zdalny MSTeams
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1840)

Dominika Chwastyk

Wielofunkcyjność urbanizujących się obszarów wiejskich w strefach podmiejskich wielkich miast / Dominika Chwastyk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 235 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+ 2 zał.
 • Promotor naukowy: dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Anna Mempel-Śnieżyk
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg, UEK; dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, prof. UPW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 lipca 2022 r., godz. 12:30
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1839)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem