Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia nr 81/2020 można pobrać tutaj.

Danuta Legucka

Warunki i stymulatory rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego / Danuta Legucka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 341 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof.UEW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kisiel; dr hab. inż. Hanna Pondel, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 listopada 2021r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Kamil Borowski

Strategiczny rozwój przedsiębiorstw technologicznych. Perspektywa fuzji i przejęć / Kamil Borowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 247 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk; promotor pomocniczy: dr Rafał Trzaska
 • Recenzenci: dr hab. Mikołaj Jarosiński, prof.SGH; dr hab. Paweł Mielcarek, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 października 2021r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Paweł Gliniak

Instytucjonalne czynniki i uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji i Tajlandii / Paweł Gliniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 347 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Bogusław Fiedor; promotor pomocniczy: dr Marcin Brol
 • Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk; prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 6 października 2021r., godz. 16:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Quoc Khang Pham

Analysis of liquidity on stock exchanges in Vietnam / Quoc Khang Pham. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 247 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Supervisor: dr hab. Katarzyna Kuziak, prof.WUEB; Auxiliary supervisor: dr hab. Marcin Hernes, prof.WUEB
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Majewska, prof.US; prof. dr hab. Ewa Dziwok, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 17 września 2021r., godz. 12:30 [obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Angelika Zys

Badania nad otrzymywaniem nowego rodzaju pieczywa bezglutenowego z dodatkiem transglutaminazy / Angelika Zys. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 193 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof.UPWr; prof. dr hab. Katarzyna M. Majewska
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 września 2021r., godz. 9:00, bud. E, sala 100
Link do pracy doktorskiej

Karolina Kuropka

Dokumentowanie cen transferowych w działalności podmiotów powiązanych / Karolina Kuropka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 251 s. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Edward Wiszniowski, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Grzegorz Warzocha
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marzena Remlein; dr hab. Stanisław Hońko, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 lipca 2021r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Anna Dada

Wpływ przepływów pieniężnych na wypłaty dywidend wybranych spółek notowanych na Frankfurter Wertpapierbörse / Anna Dada. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 229 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jacek Karwowski; promotor pomocniczy: dr Krzysztof Biegun
 • Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Dziawgo; prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 lipca 2021r., godz. 9:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Justyna Ziobrowska

Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych / Justyna Ziobrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 274 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki; promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Sieroń
 • Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rudolf, WSB Gdańsk; dr hab. Roman Sobiecki, SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 lipca 2021r., godz. 9:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Klaudia Migasiewicz

Wybory strategiczne menedżerów w klastrach startupowych / Klaudia Migasiewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 288 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk; promotor pomocniczy: dr Michał Organa
 • Recenzenci: dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB; prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 2 czerwca 2021r., godz. 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Adrian Lipa

Zasoby endogeniczne w rozwoju regionu świętokrzyskiego na przykładzie przedsiębiorczości / Adrian Lipa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK; opiekun pomocniczy: dr Paweł Dziekański
 • Recenzenci: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE; prof. dr hab. Marek Proniewski
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 czerwca 2021r., godz. 11:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Piotr Kuczyński

Misja i wartości w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstw / Piotr Kuczyński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 413 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Recenzenci: dr hab. Maja Sajdak, Wioletta Mierzejewska, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2021r., godz. 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Nina Orzech

Konkurencyjność usług edukacyjnych a kapitał relacyjny szkół zawodowych / Nina Orzech. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 275 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Wojciech Cieśliński
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, dr hab. Marek Jabłoński, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 10 czerwca 2021r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Alicja Dragan

Metamodel analizy procesów biznesowych w projektach IT / Alicja Dragan. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 225 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Artur Rot
 • Recenzenci: Andrzej Kobyliński, Marek Dudek
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 19 maja 2021r., godz. 11:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Trybuś

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku / Katarzyna Trybuś. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Andrzej Rapacz; promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW
 • Recenzenci: Józef Sala, Jan Sikora
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2021r., godz. 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Monika Szczypska

Możliwości wykorzystania tłuszczów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego jako środków smarnych / Monika Anna Szczypska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 219 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof.UE
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński; dr hab. Dominik Kmiecik
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 kwietnia 2021r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Jolanta Gut

Wpływ wybranych czynników determinujących postawy, preferencje i zachowania konsumentów polskiego wina gronowego / Jolanta Agata Gut. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 144 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos
 • Recenzenci: dr hab. inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś; prof. dr inż. Stanisław Popek
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 6 maja 2021r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Marta Bochniak

Jakość oleju rzepakowego tłoczonego dwuetapowo po procesie bielenia niskotemperaturowego / Marta Bochniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 113 [1] s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof.UE; promotor pomocniczy: dr inż. Monika Wereńska
 • Recenzenci: Magdalena Rudzińska, Małgorzata Wroniak
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 17 marca 2021r., godz. 11:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Anna Szarek

Organisational Networks in Change Management / Anna Szarek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 262 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Grzegorz Bełz, prof.UE; promotor pomocniczy: Łukasz Wawrzynek, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab. Paweł Cabała, prof.UEK; Mikołaj Pindelski, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 lutego 2021r., godz. 9:15 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 1

Katarzyna Łęczycka

Modelling term structure of prices and volatility on electricity market / Katarzyna Łęczycka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 457 s. map. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, PB; dr hab. Sławomir Śmiech, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 grudnia 2020r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Mariusz Maziarz

The Philosophy of Causality in Economics: Causal Inferences and Policy Proposals / Mariusz Maziarz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 271 s. rys. schem. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Stanisław Czaja
 • Recenzenci: dr hab. Łukasz Hardt prof.UW; dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof.UŁ; dr hab. Katarzyna Szarzec, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 grudnia 2020r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Jarosław Osmolak

Atrakcyjność inwestycyjna polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych dla Japońskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych / Jarosław Osmolak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 213 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Cieślik; dr hab. Marian Kachniarz, prof.UP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 listopada 2020r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Maciej Kwapisz

Ocena efektywności przedsięwzięć proekologicznych w Polsce / Maciej Kwapisz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 218 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Adam Kopiński; promotor pomocniczy: dr Magdalena Ligus
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Różański, UŁ; dr hab. Mirosław Wasilewski, prof.SGGW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 28 września 2020r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Dorika Jeremiah Mwamtambulo

Factors Determining Individual Investment Decision: Research on Tanzanian Market = Czynniki determinujące decyzje inwestycyjne osoby indywidualnej: badania na rynku Tanzanii / Dorika Jeremiah Mwamtambulo. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 394 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof.UWM; dr hab. Robert Zajkowski, prof.UMCS
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 28 października 2020r., godz. 13:45 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Rozbejko

Elastyczność w doborze stylów kierowania i radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera / Katarzyna Rozbejko. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Marzena Stor, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Dorota Molek-Winiarska
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof.SGH, Joanna Cewińska, UŁ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 13 lipca 2020r., godz 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Agata Buczak

Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety / Agata Buczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 359 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Małgorzata Markowska, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Jefmański
 • Recenzenci: dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof.UEK, Ewa Lisowska, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 26 czerwca 2020r., godz 13:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Wróblewska-Kos

Ekonomiczno-finansowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do optymalizowania ryzyka walutowego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Katarzyna Wróblewska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 272 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Robert Kurek, prof. UE
 • Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Dziawgo; dr hab. Anna Bera, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 19 czerwca 2020r., godz 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Adam Reczuch

Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu gospodarstw domowych w Polsce / Adam Reczuch. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 304 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Jacek Adamek, prof. UE; promotor pomocniczy: dr Małgorzata Solarz
 • Recenzenci: dr hab. Przemysław Pluskota, dr hab. Michał Polasik.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 czerwca 2020r., godz 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Piotr Bandurowski

Wielokulturowość w zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Piotr Bandurowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Wrocław 2020, 224 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Grażyna Światowy.
 • Recenzenci: dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz; prof. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, WSB Gdańsk.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 maja 2020r., godz.12 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Hanna Lewicka

Postawy wobec przekazów reklamowych oraz ich percepcja przez studentów tureckich w kontekście kulturowym / Hanna Lewicka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Badań Marketingowych. Wrocław 2019, 234 s.[24] rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska; promotor pomocniczy: dr Magdalena Daszkiewicz.
 • Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk; prof. dr hab. Bogdan Mróz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2020r. [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem