Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia nr 182/2022 można pobrać tutaj.

Zachęcamy do korzystania z prac doktorskich w formie elektronicznej w Czytelni OIN. W ramach projektu Digitalizacja i rozpowszechnianie rozpraw doktorskich UEW do zasobów Bazy Wiedzy WIR 713 doktoratów z lat 1958-2000.

prace


Mariusz Kędzior

Reguły korzystania z zasobów informacyjnych w ochronie danych osobowych na gruncie ekonomii instytucjonalnej / Mariusz Kędzior. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 217 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Sławomir Czetwertyński, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Jakub Sukiennik
 • Recenzenci: dr hab. Sławomir Czech, prof. UE; dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 października 2023 r., godz. 8:30, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1880)

Jacqueline Rowiecka

Czynniki warunkujące popyt na usługi przedsiębiorstw oferujących catering dietetyczny / Jacqueline Rowiecka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 451 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych; prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos; promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Dziuba
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ PIB; dr hab. inż. Iwona M. Batyk, prof. UWM
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 25 października 2023 r., godz. 12:00, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1879)

Przemysław Leszek

Ekonomia neoklasyczna a postulat wiedzy niedoskonałej / Przemysław Leszek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 176 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Mateusz Machaj, prof. UWr; promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Robert Ciborowski; dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 października 2023 r., godz. 15:30, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1878)

Łukasz Przysucha

Crowdsourcing w Zarządzaniu Wiedzą w projektach Smart City / Łukasz Przysucha. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 253 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. inż. Stanisław Owoc, prof. UWr; promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Pondel
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz, SGGW; dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 września 2023 r., godz. 9:00, sala 313Z
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1877)

Agnieszka Sadowa

Wybory nabywców na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Agnieszka Sadowa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 344 s. rys. tab. wykr. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr; promotor pomocniczy: dr Wioletta Nowak, 
 • Recenzenci: dr hab. Małgorzata Twardzik, SGH; dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 26 września 2023 r., godz. 11:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1876)

Andrzej Kamiński

Innowacje produktowe i procesowe w ubezpieczeniach majątkowych jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej Kamiński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 323 s. rys. tab. wykr. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska
 • Recenzenci: dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH; dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 września 2023 r., godz. 10:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1875)

Karolina Janina Pokorska

Rozwój przemysłu 4.0 a atrakcyjność inwestycyjna państw Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski /  Karolina Janina Pokorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 293 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Pełka, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US; dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 września 2023 r., godz. 10:00, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1874)

Tomasz Gładysz

Wirtualizacja uczelni. Perspektywa sieciowa / Tomasz Gładysz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 153 s. rys. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UEK; promotor pomocniczy: dr inż. Artur Kotwica
 • Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Jelonek; dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 12 września 2023 r., godz. 14:00, sala 312Z 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1873)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem