Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia nr 81/2020 można pobrać tutaj.

Zachęcamy do korzystania z prac doktorskich w formie elektronicznej w Czytelni OIN. W ramach projektu Digitalizacja i rozpowszechnianie rozpraw doktorskich UEW do zasobów Bazy Wiedzy WIR 713 doktoratów z lat 1958-2000.

prace


Kateryna Czerniachowska

Metody alokacji przestrzeni półkowej w odniesieniu do zagnieżdżonych kategorii produktów i wirtualnych segmentów w zarządzaniu sprzedażą detaliczną=Shelf space allocation methods for nested product categories and virtual segments in retail management / Kateryna Czerniachowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 229 s., rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Marcin Hernes
 • Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ziemba; dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US; dr hab. inż. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 października 2022 r.
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1844)

Anetta Kadej

Rola audytu śledczego w wykrywaniu nadużyć w przedsiębiorstwach / Anetta Kadej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 282 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Chluska; dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UEK; dr hab. Beata Sadowska, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 12 lipca 2022 r., godz. 11:00, tryb zdalny MSTeams
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1841)

Joanna Surlejewska

Doskonalenie narzędzia cash pooling w grupie kapitałowej / Joanna Surlejewska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 316 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Edward Wiszniowski, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Aleksandra Łakomiak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Martyniuk; prof. dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 lipca 2022 r., godz. 13:00, tryb zdalny MSTeams
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1840)

Arleta Gregulska-Oksińska

Zrządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej gmin wiejskich / Arleta Gregulska-Oksińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 218 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Piotr Oleksyk
 • Recenzenci: prof. dr hab. Beata Filipiak; dr hab. Elżbieta Szczepankiewicz, prof. UEW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 lipca 2022 r., godz. 12:00
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1842)

Dominika Chwastyk

Wielofunkcyjność urbanizujących się obszarów wiejskich w strefach podmiejskich wielkich miast / Dominika Chwastyk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 235 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+ 2 zał.
 • Promotor naukowy: dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Anna Mempel-Śnieżyk
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg, UEK; dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, prof. UPW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 lipca 2022 r., godz. 12:30
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1839)

Agata Girul

Koncepcja pomiaru stopnia zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością. Metodyka badania / Agata Girul. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2029, 234 s., rys. tab. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: dr hab. Edyta Mazurek, prof. UEW; opiekun wdrożeniowy: dr Stanisław Kamiński
 • Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Słaby; dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 czerwca 2022 r., godz. 13:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1838)

Dorota Gniewosz

Aktywność osób ubezpieczonych w korzystaniu z transgranicznej opieki zdrowotnej / Dorota Gniewosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 302 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Marek Sobolewski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, SGH; dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 24 czerwca 2022 r., godz. 14:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1837)

Katarzyna Pieczarka

Rozwój e-commerce jako determinanta zmian na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Katarzyna Pieczarka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 262 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW; promotor pomocniczy dr Magdalena Rękas
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT; dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 czerwca 2022 r., godz. 14:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1836)

Szymon Kasprowski

Nadużycia w polskim systemie ubezpieczeń społecznych - perspektywa ekonomiczna / Szymon Kasprowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 359 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Robert Kurek, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Damian Walczak, prof. UMK;  dr hab. Krzysztof Łyskawa
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 czerwca 2022 r., godz. 10:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1835)

Mateusz Benedykt

Makroekonomiczne koncepcje Friedricha Augusta von Hayeka - próba rekonstrukcji i oceny / Mateusz Benedykt. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2022, 260 s., rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk
 • Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 czerwca 2022 r., godz. 14:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1834)

Michał Pająk

Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów / Michał Pająk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 321 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+zał.
 • Promotor: dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW, dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 czerwca 2022 r., godz. 11:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1833)

Natalia Wałęsa

The analysis of factors determining auditors' independence in Poland = Analiza czynników determinujących niezależność audytorów w Polsce  / Natalia Wałęsa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 312 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+zał.
 • Promotor: dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW, prof. dr hab. Józef Dziechciarz
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, prof. UŁ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 3 czerwca 2022 r., godz. 12:45 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1831)

Izabela Kołodziej

Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie produkcji wina w województwie dolnośląskim / Izabela Kołodziej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 280 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+ zał.
 • Promotor: dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Dziuba
 • Recenzenci: dr hab. inż. Iwona M. Batyk, prof. UWM, prof. dr hab. Marian Noga
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 1 czerwca 2022 r., godz. 14:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1830)

Piotr Andrzejak

Analiza graficzna sieci społecznych w zarządzaniu / Piotr Andrzejak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 257 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+11 zał.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Bełz
 • Recenzenci: dr hab. Wojciech Czakon, prof. UJ, prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 10 maja 2022 r., godz. 12:00 
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1829)

Urszula Mikiewicz

System zarządzania spółką celową komercjalizującą wiedzę na styku nauki, biznesu i administracji. Ocena sprawności i rekomendacje zmian / Urszula Mikiewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 219 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Mirosław Moroz, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 11 kwietnia 2022 r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Michał Partykowski

Wpływ cyfrowej transformacji sieci dystrybucji na rentowność wybranych banków w Polsce / Michał Partykowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 257 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Tomasz Słoński, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Aleksander R. Mercik
 • Recenzenci: dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 25 kwietnia 2022 r., godz. 9:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1829)

Agnieszka Taurogińska-Stich

Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów wojskowych w procesie adaptacji wstępnej / Agnieszka Taurogińska-Stich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 335 s. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr Joanna Martusewicz
 • Recenzenci: dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof.UEP, prof. dr hab. Tomasz Kawka, prof.UG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 marca 2022 r., godz. 11:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1826)

Giuseppe Orlando

A parsimonious approach to forecasting the yield curve: the CIR# model = Oszczędne podejście do prognozowania krzywej dochodowości: model CIR# / Giuseppe Orlando. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 193 s. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. dr hab. Magdalena Osińska, dr hab. Dobromił Serwa, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 kwietnia 2022 r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Magdalena Kopacz

Postawy i zachowania konsumentów względem tofu oraz uwarunkowania technologiczne w kształtowaniu jakości tofu z konopi / Magdalena Kopacz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 180 s. bibliogr.28
 • Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Krzywonos
 • Recenzenci: dr hab. Artur Szwengiel, prof.UPP, dr hab. Monika Sujka, prof.UPL, prof. dr hab. Ewa Sikorska
Obrona utajniona odbędzie się 28 kwietnia 2022 r., godz. 10:00
Link do pracy doktorskiej

Magdalena Bochenek

Rachunek kosztów i zrównoważona karta wyników w podnoszeniu wartości klienta / Magdalena Bochenek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 304 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Lew, prof.PRz; promotor pomocniczy: dr Maria Nieplowicz
 • Recenzenci: dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri prof.PW, dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 marca 2022 r., godz. 9:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Monika Kołodziej

Determinanty zastosowań łańcucha bloków w finansach / Monika Kołodziej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 313 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr Aleksander Mercik
 • Recenzenci: dr hab. Jan Koleśnik, prof.SGH, dr hab. Beata Świecka, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 marca 2022 r., [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Maria Kubacka

Rachunek kosztów klienta w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa / Maria Kubacka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 255 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Lew, prof.PRz; promotor pomocniczy: dr Michał Poszwa
 • Recenzenci: dr hab. Halina Buk, dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 11 marca 2022 r., godz. 9:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem