Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia nr 182/2022 można pobrać tutaj.

Zachęcamy do korzystania z prac doktorskich w formie elektronicznej w Czytelni OIN. W ramach projektu Digitalizacja i rozpowszechnianie rozpraw doktorskich UEW do zasobów Bazy Wiedzy WIR 713 doktoratów z lat 1958-2000.

prace


Łukasz Feldman

Pomiar ryzyka w planowaniu finansowym gospodarstw domowych / Łukasz Feldman. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 257 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga; promotor pomocniczy: dr hab. Radosław Pietrzyk 
 • Recenzenci: dr hab. inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca, prof.UWM; dr hab. Agnieszka Wałęga, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 listopada 2023 r., godz. 13:15, sala 213A 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1895)

Dorota Jaśkiewicz

Adekwatność kapitałowa zakładów ubezpieczeń w systemie Solvency II / Dorota Jaśkiewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 328 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Marta Borda, prof.UEW 
 • Recenzenci: dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof.UMCS; dr hab. Piotr Manikowski, prof.UEP; dr hab. Stanisław Wanat, prof.UEK 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 stycznia 2024 r., godz. 10:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1894)

Małgorzata Martynoga

Interakcje innowacji i internacjonalizacji w procesach rozwoju mikroprzedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego / Małgorzata Martynoga. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 336 s. rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Markowska; promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Jefmański 
 • Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Wach; dr hab. Małgorzata S. Lewandowska, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 24 listopada 2024 r., godz. 13:30, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1893)

Klaudia Rejkowska

Sektor e-commerce jako źródło innowacji i rozwoju gospodarczego w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Casus gospodarki chińskiej / Klaudia Reikowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 219 s. tab. wykr. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Małgorzata Domiter, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr Magdalena Myszkowska 
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Pawlas, prof.UEK; prof. dr hab. Kazimierz Starzyk 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 listopada 2023 r., godz. 13:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1892)

Marianna Pietrus-Rajman

Uwarunkowania kulturowe procesu integracji ekonomicznej na przykładzie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej / Marianna Pietrus-Rajman. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 358 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska 
 • Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat; dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska, prof.UEK 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 listopada 2023 r., godz. 8:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1891)

Agata Pluta

Pustki miejskie jako potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego współczesnych miast ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia / Agata Pluta. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 280 s. fot. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Półtorak; promotor pomocniczy: dr Piotr Hajduga 
 • Recenzenci: dr hab. Joanna Kudełko, prof.UEK; dr hab. Małgorzata Twardzik, prof.SGH 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 listopada 2023 r., godz. 15:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1890)

Agnieszka Mikucka

Instytucje kształtujące działalność fundacji korporacyjnych w Polsce / Agnieszka Mikucka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 241 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Bożena Borkowska; promotor pomocniczy: dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk 
 • Recenzenci: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź; dr hab. Ewa Gruszewska, prof.UwB 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 listopada 2023 r., godz. 15:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1889)

Milena Kowalska

Oczekiwany wpływ bezwarunkowego dochodu podstawowego na społeczno-ekonomiczną sytuację jego bezpośrednich beneficjentów / Milena Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 185 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Bem; promotor pomocniczy: dr Paweł Prędkiewicz 
 • Recenzenci: dr hab. Stanisław Wanat; prof.UEK; dr hab. Ewa Wycinka, prof.UG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 listopada 2023 r., godz. 13:00, 213A 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1888)

Kamil Łyko

Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym / Kamil Łyko. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 202 s. rys. schem. tab. bibliogr. 
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 
 • Recenzenci: dr hab. Stanisław Wanat; prof.UEK; dr hab. Ewa Wycinka, prof.UG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 9 listopada 2023 r., godz. 10:00, 214Z, oraz zdalnie MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1887)

Jose Raymundo Serrano Marin

Modele równowagi rynku kapitałowego - analiza i zastosowanie dla Polski / Jose Raymundo Serrano Marin. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 159 s. rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga; promotor pomocniczy: dr Marta Anita Karaś 
 • Recenzenci: dr hab. Joanna Górka, prof.UMK; dr hab. Jacek Mizerka, prof.UEP 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 listopada 2023 r., godz. 15:00, 213A 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1886)

Natalia Boichuk

Ekonomiczne determinanty migracji edukacyjnych z Ukrainy do Polski (ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka wrocławskiego) / Natalia Boichuk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 260 s. rys. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Romuald Jończy; promotor pomocniczy: dr inż. Justyna-Malcher 
 • Recenzenci: dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW; prof. dr hab. Renata Marks-Bielska; dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 listopada 2023 r., godz. 9:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1885)

Aleksandra Izbiańska

Uwarunkowania rozwoju wymiany handlowej między Polską a Ukrainą w XXI wieku / Aleksandra Izbiańska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 320 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Przemysław Skulski 
 • Recenzenci: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG; prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 listopada 2023 r., godz. 10:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1884)

Krzysztof Małys

Rachunek kosztów kształcenia w controllingu publicznej szkoły wyższej / Krzysztof Małys. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 200 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Marta Nowak, prof. UEW 
 • Recenzenci: dr hab. Grzegorz Lew, prof. PRz; dr hab. Artur Zimny, prof. ANS
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 listopada 2023 r., godz. 11:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1883)

Mateusz Gawin

Determinanty nabywania ubezpieczeń w finansowaniu skutków katastrof naturalnych w urzędzie samorządu gminnego / Mateusz Gawin. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 300 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Korenik; promotor pomocniczy: dr Magdalena Swacha-Lech
 • Recenzenci: dr hab. Anna Bera, prof. US; dr hab. Marek Dylewski, prof. UWSB Merito
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 31 października 2023 r., godz. 12:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1882)

Tomasz Werner

Konwergencja sprzedaży odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2018 / Tomasz Werner. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 225 s. rys. tab. wykr. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Przemysław Skulski, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Iwona Dittmann, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK; prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 30 października 2023 r., godz.10:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1881)

Mariusz Kędzior

Reguły korzystania z zasobów informacyjnych w ochronie danych osobowych na gruncie ekonomii instytucjonalnej / Mariusz Kędzior. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 217 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Sławomir Czetwertyński, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Jakub Sukiennik
 • Recenzenci: dr hab. Sławomir Czech, prof. UE; dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 października 2023 r., godz. 8:30, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1880)

Jacqueline Rowiecka

Czynniki warunkujące popyt na usługi przedsiębiorstw oferujących catering dietetyczny / Jacqueline Rowiecka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 451 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych; prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos; promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Dziuba
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ PIB; dr hab. inż. Iwona M. Batyk, prof. UWM
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 25 października 2023 r., godz. 12:00, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1879)

Przemysław Leszek

Ekonomia neoklasyczna a postulat wiedzy niedoskonałej / Przemysław Leszek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 176 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Mateusz Machaj, prof. UWr; promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Robert Ciborowski; dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, prof. SGGW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 października 2023 r., godz. 15:30, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1878)

Łukasz Przysucha

Crowdsourcing w Zarządzaniu Wiedzą w projektach Smart City / Łukasz Przysucha. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 253 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. inż. Stanisław Owoc, prof. UWr; promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Pondel
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz, SGGW; dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE 
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 września 2023 r., godz. 9:00, sala 313Z
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1877)

Agnieszka Sadowa

Wybory nabywców na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Agnieszka Sadowa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 344 s. rys. tab. wykr. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr; promotor pomocniczy: dr Wioletta Nowak, 
 • Recenzenci: dr hab. Małgorzata Twardzik, SGH; dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 26 września 2023 r., godz. 11:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1876)

Andrzej Kamiński

Innowacje produktowe i procesowe w ubezpieczeniach majątkowych jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej Kamiński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 323 s. rys. tab. wykr. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska
 • Recenzenci: dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH; dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 września 2023 r., godz. 10:00, tryb zdalny MS Teams 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1875)

Karolina Janina Pokorska

Rozwój przemysłu 4.0 a atrakcyjność inwestycyjna państw Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski /  Karolina Janina Pokorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 293 s. rys. tab. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Pełka, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US; dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 września 2023 r., godz. 10:00, tryb zdalny MS Teams
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1874)

Tomasz Gładysz

Wirtualizacja uczelni. Perspektywa sieciowa / Tomasz Gładysz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2023, 153 s. rys. bibliogr. 
 • Promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UEK; promotor pomocniczy: dr inż. Artur Kotwica
 • Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Jelonek; dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 12 września 2023 r., godz. 14:00, sala 312Z 
Link do pracy doktorskiej 
Praca do wglądu w Czytelni OIN (DR 1873)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem