Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia nr 81/2020 można pobrać tutaj.

Zachęcamy do korzystania z prac doktorskich w formie elektronicznej w Czytelni OIN. W ramach projektu Digitalizacja i rozpowszechnianie rozpraw doktorskich UEW do zasobów Bazy Wiedzy WIR 713 doktoratów z lat 1958-2000.

prace


Natalia Wałęsa

The analysis of factors determining auditors' independence in Poland = Analiza czynników determinujących niezależność audytorów w Polsce  / Natalia Wałęsa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 312 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+zał.
 • Promotor: dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW, prof. dr hab. Józef Dziechciarz
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, prof. UŁ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 3 czerwca 2022 r., godz. 12:45 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Izabela Kołodziej

Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie produkcji wina w województwie dolnośląskim / Izabela Kołodziej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 280 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+ zał.
 • Promotor: dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Dziuba
 • Recenzenci: dr hab. inż. Iwona M. Batyk, prof. UWM, prof. dr hab. Marian Noga
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 1 czerwca 2022 r., godz. 14:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Piotr Andrzejak

Analiza graficzna sieci społecznych w zarządzaniu / Piotr Andrzejak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 257 s., rys. tab. wykr. bibliogr.+11 zał.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Bełz
 • Recenzenci: dr hab. Wojciech Czakon, prof. UJ, prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 10 maja 2022 r., godz. 12:00 
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Urszula Mikiewicz

System zarządzania spółką celową komercjalizującą wiedzę na styku nauki, biznesu i administracji. Ocena sprawności i rekomendacje zmian / Urszula Mikiewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 219 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Mirosław Moroz, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 11 kwietnia 2022 r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Michał Partykowski

Wpływ cyfrowej transformacji sieci dystrybucji na rentowność wybranych banków w Polsce / Michał Partykowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 257 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Tomasz Słoński, prof. UEW; promotor pomocniczy: dr Aleksander R. Mercik
 • Recenzenci: dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 25 kwietnia 2022 r., godz. 9:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Agnieszka Taurogińska-Stich

Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów wojskowych w procesie adaptacji wstępnej / Agnieszka Taurogińska-Stich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 335 s. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr Joanna Martusewicz
 • Recenzenci: dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof.UEP, prof. dr hab. Tomasz Kawka, prof.UG
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 29 marca 2022 r., godz. 11:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej
Praca do wglądu w Czytelni OIN

Giuseppe Orlando

A parsimonious approach to forecasting the yield curve: the CIR# model = Oszczędne podejście do prognozowania krzywej dochodowości: model CIR# / Giuseppe Orlando. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 193 s. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. dr hab. Magdalena Osińska, dr hab. Dobromił Serwa, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 kwietnia 2022 r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Magdalena Kopacz

Postawy i zachowania konsumentów względem tofu oraz uwarunkowania technologiczne w kształtowaniu jakości tofu z konopi / Magdalena Kopacz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 180 s. bibliogr.28
 • Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Krzywonos
 • Recenzenci: dr hab. Artur Szwengiel, prof.UPP, dr hab. Monika Sujka, prof.UPL, prof. dr hab. Ewa Sikorska
Obrona utajniona odbędzie się 28 kwietnia 2022 r., godz. 10:00
Link do pracy doktorskiej

Magdalena Bochenek

Rachunek kosztów i zrównoważona karta wyników w podnoszeniu wartości klienta / Magdalena Bochenek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 304 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Lew, prof.PRz; promotor pomocniczy: dr Maria Nieplowicz
 • Recenzenci: dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri prof.PW, dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 marca 2022 r., godz. 9:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Monika Kołodziej

Determinanty zastosowań łańcucha bloków w finansach / Monika Kołodziej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 313 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr Aleksander Mercik
 • Recenzenci: dr hab. Jan Koleśnik, prof.SGH, dr hab. Beata Świecka, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 7 marca 2022 r., [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Maria Kubacka

Rachunek kosztów klienta w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa / Maria Kubacka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 255 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Grzegorz Lew, prof.PRz; promotor pomocniczy: dr Michał Poszwa
 • Recenzenci: dr hab. Halina Buk, dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 11 marca 2022 r., godz. 9:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Maciej Olbert

Migracje zarobkowe do Polski. Determinanty i perspektywy zatrudniania cudzoziemców / Maciej Olbert. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 259 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Sebastian Bobowski, prof.UEW
 • Recenzenci: Jan Brzozowski, Robert Rauziński, Krystyna Żołądkiewicz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 1 marca 2022 r., godz. 9:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Krysińska-Kościańska

Uwarunkowania karier kobiet na stanowiskach kierowniczych w korporacjach międzynarodowych o profilu produkcyjnym / Katarzyna Krysińska-Kościańska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 301 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Sylwia Przytuła, prof.UE; opiekun pomocniczy: dr hab. Katarzyna Tracz-Krupa, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 lutego 2022 r., godz. 9:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Anna Hajduk

Umiędzynarodowienie działalności edukacyjnej szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej / Anna Hajduk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 249 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska; promotor pomocniczy: dr Bernadeta Baran
 • Recenzenci: dr hab. Danuta Joanna Kudełko, prof. UEK; dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 lutego 2022 r., godz. 9:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Gabriela Strzelec

Adaptacja ekspatriantów różnych pokoleń w korporacjach międzynarodowych / Gabriela Strzelec. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 264 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Sylwia Przytuła; promotor pomocniczy: dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
 • Recenzenci: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski; prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 25 stycznia 2022 r., godz. 10:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Saqib Amin

Wybrane implikacje finansowe różnorodności etnicznej: perspektywa globalna = Selected Financial Implications of Ethnic Diversity: a Global Perspective / Saqib Amin. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 147 s. map. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UEK; dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP; dr hab. Iwona Markowicz, prof. US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 25 stycznia 2022 r., godz. 14:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Barbara Szałko

Kapitał relacyjny jako kluczowy czynnik sukcesu małych przedsiębiorstw na przykładzie sektora przemysłów kreatywnych / Barbara Szałko. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 282 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Morawski, promotor pomocniczy: dr inż. Urszula Bąkowska-Morawska
 • Recenzenci: dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ; dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 stycznia 2021r., godz. 11:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Justyna Rokitowska-Malcher

Rola  czynników ekonomicznych w poakcesyjnej remigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego / Justyna Rokitowska-Malcher. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 212 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Romuald Jończy, promotor pomocniczy: dr Diana Rokita-Paskart
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marek Okulski; dr hab. inż. Anna Skórska, prof.UE
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 grudnia 2021r., godz. 11:15 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Międła

Rola i zadania zarządzania kadrami w implementacji podejścia procesowego w przedsiębiorstwach / Katarzyna Międła. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 233 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab.inż. Stanisław Nowosielski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Grajewsk; dr hab. Krystyna Kmiotek, prof.PRz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 26 listopada 2021r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Justyna Jaskólska

Kapitał intelektualny w kształtowaniu wizerunku państwowych wyższych szkół zawodowych / Justyna Jaskólska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 452 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof.PG; promotor pomocniczy: dr Maja Jokiel
 • Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof.US; prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 listopada 2021r., godz. 11:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Filip Wójcik

Wspomaganie procesów decyzyjnych w organizacji z wykorzystaniem algorytmów analizy asocjacyjnej / Filip Wójcik. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 319 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Ryszard Zygała
 • Recenzenci: dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof.US; dr hab. Maria Mach-Król
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 listopada 2021r., godz. 10:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Danuta Legucka

Warunki i stymulatory rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego / Danuta Legucka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 341 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof.UEW
 • Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kisiel; dr hab. inż. Hanna Pondel, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 listopada 2021r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Kamil Borowski

Strategiczny rozwój przedsiębiorstw technologicznych. Perspektywa fuzji i przejęć / Kamil Borowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 247 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk; promotor pomocniczy: dr Rafał Trzaska
 • Recenzenci: dr hab. Mikołaj Jarosiński, prof.SGH; dr hab. Paweł Mielcarek, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 października 2021r., godz. 12:00 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Paweł Gliniak

Instytucjonalne czynniki i uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji i Tajlandii / Paweł Gliniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 347 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Bogusław Fiedor; promotor pomocniczy: dr Marcin Brol
 • Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk; prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 6 października 2021r., godz. 16:30 [obrona zdalna]
Link do pracy doktorskiej

Quoc Khang Pham

Analysis of liquidity on stock exchanges in Vietnam / Quoc Khang Pham. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 247 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Supervisor: dr hab. Katarzyna Kuziak, prof.WUEB; Auxiliary supervisor: dr hab. Marcin Hernes, prof.WUEB
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Majewska, prof.US; prof. dr hab. Ewa Dziwok, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 17 września 2021r., godz. 12:30 [obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Angelika Zys

Badania nad otrzymywaniem nowego rodzaju pieczywa bezglutenowego z dodatkiem transglutaminazy / Angelika Zys. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 193 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof.UPWr; prof. dr hab. Katarzyna M. Majewska
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 września 2021r., godz. 9:00, bud. E, sala 100
Link do pracy doktorskiej

Karolina Kuropka

Dokumentowanie cen transferowych w działalności podmiotów powiązanych / Karolina Kuropka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 251 s. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Edward Wiszniowski, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Grzegorz Warzocha
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marzena Remlein; dr hab. Stanisław Hońko, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 lipca 2021r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Anna Dada

Wpływ przepływów pieniężnych na wypłaty dywidend wybranych spółek notowanych na Frankfurter Wertpapierbörse / Anna Dada. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 229 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jacek Karwowski; promotor pomocniczy: dr Krzysztof Biegun
 • Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Dziawgo; prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 15 lipca 2021r., godz. 9:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Justyna Ziobrowska

Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych / Justyna Ziobrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 274 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki; promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Sieroń
 • Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rudolf, WSB Gdańsk; dr hab. Roman Sobiecki, SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 lipca 2021r., godz. 9:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Klaudia Migasiewicz

Wybory strategiczne menedżerów w klastrach startupowych / Klaudia Migasiewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 288 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk; promotor pomocniczy: dr Michał Organa
 • Recenzenci: dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB; prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 2 czerwca 2021r., godz. 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Adrian Lipa

Zasoby endogeniczne w rozwoju regionu świętokrzyskiego na przykładzie przedsiębiorczości / Adrian Lipa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK; opiekun pomocniczy: dr Paweł Dziekański
 • Recenzenci: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE; prof. dr hab. Marek Proniewski
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 8 czerwca 2021r., godz. 11:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Piotr Kuczyński

Misja i wartości w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstw / Piotr Kuczyński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 413 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Recenzenci: dr hab. Maja Sajdak, Wioletta Mierzejewska, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2021r., godz. 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Nina Orzech

Konkurencyjność usług edukacyjnych a kapitał relacyjny szkół zawodowych / Nina Orzech. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2021, 275 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Wojciech Cieśliński
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, dr hab. Marek Jabłoński, prof.UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 10 czerwca 2021r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Alicja Dragan

Metamodel analizy procesów biznesowych w projektach IT / Alicja Dragan. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 225 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof.UEW; promotor pomocniczy: dr hab. Artur Rot
 • Recenzenci: Andrzej Kobyliński, Marek Dudek
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 19 maja 2021r., godz. 11:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Trybuś

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku / Katarzyna Trybuś. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Andrzej Rapacz; promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW
 • Recenzenci: Józef Sala, Jan Sikora
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2021r., godz. 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Monika Szczypska

Możliwości wykorzystania tłuszczów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego jako środków smarnych / Monika Anna Szczypska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 219 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof.UE
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński; dr hab. Dominik Kmiecik
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 22 kwietnia 2021r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Jolanta Gut

Wpływ wybranych czynników determinujących postawy, preferencje i zachowania konsumentów polskiego wina gronowego / Jolanta Agata Gut. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 144 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos
 • Recenzenci: dr hab. inż. Małgorzata Lasik-Kurdyś; prof. dr inż. Stanisław Popek
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 6 maja 2021r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Marta Bochniak

Jakość oleju rzepakowego tłoczonego dwuetapowo po procesie bielenia niskotemperaturowego / Marta Bochniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 113 [1] s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof.UE; promotor pomocniczy: dr inż. Monika Wereńska
 • Recenzenci: Magdalena Rudzińska, Małgorzata Wroniak
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 17 marca 2021r., godz. 11:30 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Anna Szarek

Organisational Networks in Change Management / Anna Szarek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 262 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Grzegorz Bełz, prof.UE; promotor pomocniczy: Łukasz Wawrzynek, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab. Paweł Cabała, prof.UEK; Mikołaj Pindelski, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 lutego 2021r., godz. 9:15 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 1

Katarzyna Łęczycka

Modelling term structure of prices and volatility on electricity market / Katarzyna Łęczycka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 457 s. map. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, PB; dr hab. Sławomir Śmiech, prof. UEK
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 21 grudnia 2020r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Mariusz Maziarz

The Philosophy of Causality in Economics: Causal Inferences and Policy Proposals / Mariusz Maziarz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 271 s. rys. schem. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Stanisław Czaja
 • Recenzenci: dr hab. Łukasz Hardt prof.UW; dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof.UŁ; dr hab. Katarzyna Szarzec, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 grudnia 2020r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Jarosław Osmolak

Atrakcyjność inwestycyjna polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych dla Japońskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych / Jarosław Osmolak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 213 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Cieślik; dr hab. Marian Kachniarz, prof.UP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 listopada 2020r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Maciej Kwapisz

Ocena efektywności przedsięwzięć proekologicznych w Polsce / Maciej Kwapisz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 218 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Adam Kopiński; promotor pomocniczy: dr Magdalena Ligus
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Różański, UŁ; dr hab. Mirosław Wasilewski, prof.SGGW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 28 września 2020r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Dorika Jeremiah Mwamtambulo

Factors Determining Individual Investment Decision: Research on Tanzanian Market = Czynniki determinujące decyzje inwestycyjne osoby indywidualnej: badania na rynku Tanzanii / Dorika Jeremiah Mwamtambulo. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 394 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof.UWM; dr hab. Robert Zajkowski, prof.UMCS
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 28 października 2020r., godz. 13:45 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Rozbejko

Elastyczność w doborze stylów kierowania i radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera / Katarzyna Rozbejko. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Marzena Stor, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Dorota Molek-Winiarska
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof.SGH, Joanna Cewińska, UŁ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 13 lipca 2020r., godz 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Agata Buczak

Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety / Agata Buczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 359 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Małgorzata Markowska, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Jefmański
 • Recenzenci: dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof.UEK, Ewa Lisowska, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 26 czerwca 2020r., godz 13:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Katarzyna Wróblewska-Kos

Ekonomiczno-finansowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do optymalizowania ryzyka walutowego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Katarzyna Wróblewska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 272 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Robert Kurek, prof. UE
 • Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Dziawgo; dr hab. Anna Bera, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 19 czerwca 2020r., godz 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Adam Reczuch

Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu gospodarstw domowych w Polsce / Adam Reczuch. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 304 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Jacek Adamek, prof. UE; promotor pomocniczy: dr Małgorzata Solarz
 • Recenzenci: dr hab. Przemysław Pluskota, dr hab. Michał Polasik.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 czerwca 2020r., godz 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Piotr Bandurowski

Wielokulturowość w zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Piotr Bandurowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Wrocław 2020, 224 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Grażyna Światowy.
 • Recenzenci: dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz; prof. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, WSB Gdańsk.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 maja 2020r., godz.12 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

Hanna Lewicka

Postawy wobec przekazów reklamowych oraz ich percepcja przez studentów tureckich w kontekście kulturowym / Hanna Lewicka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Badań Marketingowych. Wrocław 2019, 234 s.[24] rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska; promotor pomocniczy: dr Magdalena Daszkiewicz.
 • Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk; prof. dr hab. Bogdan Mróz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2020r. [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem