Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Projekty DUN

Zwiększenie zasobu publicznie dostępnej bazy katalogowej OPAC zintegrowanego systemu bibliotecznego o opisy książek włączonych do zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1971-1980. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1097/P-DUN/2013. Termin realizacji: 1.09.2013 - 31.12.2014 Celem zadania było uzupełnienie zasobu bazy katalogowej zintegrowanego systemu bibliotecznego o opisy pozycji z lat 1971 – 1980. Zasób ten stanowią niejednokrotnie unikatowe publikacje polskie i zagraniczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Opracowanie i umieszczenie opisów w bazie pozwoliło na upowszechnienie informacji o tych zbiorach za pośrednictwem katalogu OPAC oraz ogólnopolskich i międzynarodowych katalogów centralnych takich, jak KARO czy NUKAT, dzięki czemu czytelnicy uzyskali dostęp do tych zbiorów dotychczas martwych (z powodu braku informacji) oraz możliwość zamawiania ich przez Internet.

1. Kolekcja poloników niemieckich z lat 1803-1944. Upowszechnienie informacji o znajdujących się w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu drukach niemieckich dotyczących Polski.
2. Digitalizacja i upowszechnienie treści wybranych publikacji z Kolekcji poloników niemieckich.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 513/P-DUN/2016. Termin realizacji: 01.04.2016 - 31.12.2016 W ramach zadania 1 zostały sporządzone i udostępnione w bazach OPAC systemu PROLIB oraz NUKAT opisy wydawnictw znajdujących się w Kolekcji a w ramach zadania 2 zostały wykonane skany wydawnictw starannie wybranych z opisanej powyżej Kolekcji (35800 stron), które po odpowiedniej obróbce zostały udostępnione nieodpłatnie na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
dun
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem