Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bazy danych - Lista A-Z

ACS Publications

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: pełnotekstowa
Opis: Baza zawierająca 61 tytułów czasopism wydawanych przez American Chemical Society z dziedziny chemii, biochemii oraz dyscyplin pokrewnych.
Zasięg: od 1996 
Kontakt: magdalena.harylek@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki ścisłe

AGRO

Dostęp: Otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: Baza obejmująca opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich. Zakres tematyczny bazy, to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. W chwili obecnej zawiera ponad 440 000 opisów bibliograficznych. Baza jest częściowo pełnotekstowa.
Zasięg: od 1918
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki przyrodnicze i ścisłe, otwarty dostęp

ANALYTICA EBC

Dostęp: Informacja Naukowa
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Platforma oferująca dostęp do zbioru metod analitycznych wydanych przez Europejską Konwencję Browarniczą (European Brewery Convention). Baza prezentuje zestaw metod analitycznych dotyczących piwowarstwa począwszy od surowców poprzez opisy parametrów procesowych do gotowego, zapakowanego produktu.
Kontakt: magdalena.harylek@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: nauki przyrodnicze i ścisłe

BazEkon

Dostęp: Otwarty
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa
Opis: Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z zakresu ekonomii i gospodarki z ponad 500 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. 
Baza jest częściowo pełnotekstowa.  
Zasięg: od 1960
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

BazHum

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa 
Opis: Baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Rejestruje całą zawartość czasopism od pierwszych numerów do bieżących. Bibliografia 839 czasopism, pełne teksty 410 czasopism. W bazie znajduje się ponad 159 tysięcy artykułów.
Baza jest częściowo pełnotekstowa. 
Zasięg: od 1960 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-czasopisma, wielodziedzinowe, otwarty dostęp

BazTech

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa 
Opis: Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism technicznych. Baza zawiera artykuły z 688 czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. 
Zasięg: od 1998 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki przyrodnicze i ścisłe, otwarty dostęp

Cambridge Core eBook

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Baza zawiera dostęp do 191 pozycji książkowych wydawnictwa Cambridge University Press z kolekcji Ekonomia i Zarządzanie. Kolekcja jest aktualizowana co miesiąc. 
Zasięg: od 1980  
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-książki, ekonomia i biznes

Cambridge University Press

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Dostęp do ponad 275 pełnych tekstów czasopism z kolekcji HSS (nauki społeczne i ekonomiczne). 
Zasięg: od 1761 
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes

CZASOPISMA POLSKIE ON-LINE

Wykaz tytułów polskich czasopism w wersji on-line prenumerowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Korzystanie z nich jest możliwe w Czytelni OIN (budynek U, 1. piętro). Dostęp do nich jest ograniczony przez podanie hasła, którym dysponuje dyżurny bibliotekarz (poza czasopismami SIGMA-NOT oraz Pulsem Biznesu).

Czasopisma wydawnictwa GOFIN:
Link do logowania | Link do czasopism
  • Biuletyn Informacyjny on-line z dodatkiem Serwis Podatkowy ‚
  • Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line
  • Gazeta Podatkowa on-line
Czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT:
Instrukcja do rejestracji | Link do rejestracji
Czasopisma wydawnictwa INFOR:
Link do logowania
Czasopismo wydawnictwa BONNIER:
Link do indywidualnej aktywacji konta
Czasopisma wydawnictwa ABRYS:
Instrukcja do logowania | Link do logowania
  • Przegląd Komunalny (2021 – bieżące)
  • Zieleń Miejska (2006 – bieżące)
  • Wodociągi-Kanalizacja (2003 – bieżące)
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oin@ue.wroc.pl lub beata.chrapczynska@ue.wroc.pl

CZASOPISMA ZAGRANICZNE

Dostęp do czasopism zagranicznych w wersji on-line prenumerowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Czasopisma open-acces:
Czasopisma dostępne z sieci UEW i poprzez serwer PROXY:
Czasopisma dostępne z komputerów biblioteki po zalogowaniu się:
  • Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2007 - bieżące) – login i hasło dostępne u bibliotekarza
  • Controlling (1989 - bieżące) – login i hasło dostępne u bibliotekarza
  • Journal of Institutional and Theoretical Economics (1980 - 2010) (2000 - bieżące) - login: uniwersytetekonomiczny, hasło: Biblioteka2018
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oin@ue.wroc.pl lub beata.chrapczynska@ue.wroc.pl

DOAJ

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: DOAJ baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. Baza zawiera (w 2021 r.) ponad 16 tys. czasopism naukowych z 124 krajów, z tego niemal 12 tys. czasopism ma możliwość wyszukiwania na poziomie artykułu. Cała baza zawiera ponad 5,7 mln artykułów naukowych. 
Zasięg: od II poł. XIX w. 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-czasopisma, otwarty dostęp

DBC (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa)

Dostęp: Otwarty  
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Konsorcjum bibliotek cyfrowych 23 ośrodków naukowych, akademickich i kultury z Dolnego Śląska. Zawiera ponad 82 tys. obiektów cyfrowych z różnych dziedzin: książki, czasopisma, materiały pokonferencyjne, prace doktorskie i habilitacyjne, starodruki, rękopisy. 
Zasięg: od XV w. 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl      
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, otwarty dostęp

Ebookpoint BIBLIO

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: pełnotekstowa
Opis: Ebookpoint BIBLIOto platforma, która umożliwia wypożyczanie ebooków, audiobooków i kursów video. Zakres kolekcji jest na bieżąco poszerzany o nowości wydawnicze na podstawie zgłoszeń użytkowników.
Materiały dodatkowe: instrukcja zakładania konta
Kontakt: kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-książki, ekonomia i biznes, marketing

EBSCO

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście 
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Platforma wielodziedzinowa. Pakiet zawiera 16 baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych, w tym bazę EconLit oraz Business Source Ultimate oferującą 3500 recenzowanych, pełnotekstowych czasopism z zakresu biznes i ekonomia oraz krajowe raporty gospodarcze, ponad milion profili przedsiębiorstw. 
Zasięg: od 1975 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie 
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl     
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, ekonomia i biznes

Emerald

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Baza oferuje dostęp do ponad 200 tys. treści spośród kilkuset tytułów czasopism oraz prac naukowych z zakresu: zarządzania, marketingu, finansów, ekonomii, polityki społecznej. Zawiera także recenzje artykułów z magazynów biznesowych i menedżerskich, analizy przypadków, przeglądu literatury. 
Zasięg: od 1986 
Kontakt: magdalena.harylek@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes

EMIS Intelligence

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: faktograficzno-pełnotekstowa 
Opis: Informacje biznesowe z ponad 47 krajów, głównie rynków wschodzących Europy środkowo-wschodniej i południowej. Na zawartość składają się analizy i raporty z różnych źródeł dotyczących sektorów (branż) gospodarki, analizy poszczególnych spółek oraz dostęp do kilkuset czasopism. Od lipca 2018 r. pobieranie plików wyłącznie dla użytkowników posiadających indywidualne profile. 
Zasięg: od 1992 
Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes

Eurostat

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: Eurostat urząd statystyczny Unii Europejskiej gromadzący informacje od narodowych urzędów statystycznych krajów członkowskich i przeprowadzających ich harmonizacje umożliwiająca porównywanie danych między krajami i regionami. Dostępne dane statystyczne dotyczą m.in. gospodarki, przemysłu, produkcji, handlu, nauki i technologii, medycyny, demografii, spraw społecznych. 
Zasięg: od 1960 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

FAOSTAT

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: Dane statystyczne agencji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). FAOSTAT zajmuje się zbieraniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt. 
Zasięg: od 1961 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

GUS

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: Główny Urząd Statystyczny – organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego w Polsce. Typ i sposób przekazywanych danych reguluje ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych. Dane mogą być udostępniane tylko w formie agregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna). 
Zasięg: od 2001
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, otwarty dostęp

IBUK Libra

Dostęp: z sieci UEW, poprzez serwer PROXY oraz kod PIN
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Platforma IBUK Libra w ramach prenumeraty udostępnia studentom i pracownikom UEW pełne teksty książek i czasopism, w tym umożliwia dostęp do zbiorów specjalistycznych. W subskrybowanym zbiorze znajdują się publikacje wydawnictw naukowych: PWN, WAM, wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar i inne. Z platformy Ibuk Libra można korzystać poza siecią uczelni za pomocą nadawanych przez OIN osobistych kodów PIN. 

Aby otrzymać kod PIN należy napisać na adres: libra@ue.wroc.pl podając nr konta bibliotecznego oraz nr indeksu.
Zasięg: od 1990 
Kontakt: libra@ue.wroc.pl          
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, ekonomia i biznes, prawo i administracja, nauki przyrodnicze i ścisłe

Zakup bazy IBUK Libra został w części dofinansowany z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Użytkownicy z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w uzyskaniu kodu dostępu.

ILOStat Database

Dostęp: Otwarty  
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy jest obecnie agencją afiliowaną ONZ, utworzoną już w 1919 r. zajmującą się szeroko pojętymi problemami pracowniczymi. Organizacja zbiera i opracowuje informacje dotyczące polityki społecznej i ekonomicznej, prowadzi również międzynarodowy zintegrowany system informacji o pracy (znany jako ILIS) przeznaczony do harmonizowania danych i do ich zintegrowania w komputerowym banku danych. 
Zasięg: od 1919 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl      
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, prawo i administracja, otwarty dostęp

IMF Database

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzno- pełnotekstowa 
Opis: Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej. Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics. 
Zasięg: od 1999 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

JSTOR

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Zawiera cyfrowe archiwum czasopism niekontynuowanych, uzupełnione o aktualnie wydawane publikacje (w większości z embargiem 3-5 lat). Kolekcja obejmuje czasopisma z zakresu matematyki, statystyki i biznesu. W pełnym tekście (poza czasopismami z zakupionej kolekcji) dostępne są czasopisma subskrybowane przez Uczelnię oraz czasopisma OA. 
Zasięg: od XVII w. 
Kontakt: marta.walczak@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, ekonomia i biznes, nauki przyrodnicze i ścisłe

KRS

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzna, dokumenty normalizacyjne 
Opis: Bezpłatne wyszukiwanie i pobieranie dokumentów finansowych oraz odpisów podmiotu aktualnych i pełnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do korzystania z funkcjonalności „Przeglądarki dokumentów finansowych”, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowania na konto. Dokumenty wyszukujemy poprzez podanie nr KRS spółki.
Zasięg: od 2017 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, prawo i administracja, otwarty dostęp

LEX Omega Akademia

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa i dokumenty normalizacyjne 
Opis: Zawiera szeroko rozumiane informacje z dziedziny prawa polskiego i UE w tym: dzienniki ustaw, komentarze, ważne wyroki sądowe, orzecznictwa itp. Dodatkowo zawiera również tematyczne pełny dostęp do czasopism (pełny) oraz książek (abstrakty) wydawnictwa Wolters Kluwer. Dodatkowymi komponentami są Polska Bibliografia Prawnicza PAN oraz LEX Informator prawno-gospodarczy. 
Zasięg: od 1918 
Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-czasopisma, e-książki, prawo i administracja

Nature

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych z czterech ostatnich lat do czasopisma Nature. Zakres tematyczny to odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych i ekonomicznych. Nature należy do najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Artykuły zgłaszane do publikacji są poddawane ocenie niezależnych recenzentów. (tzn. w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.). 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki przyrodnicze i ścisłe

OECD iLIBRARY

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 
Zasięg: od 1998 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie 
Kontakt: beata.chrapczynska@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-książki, e-czasopisma, dane statystyczne

Open Knowledge Repository

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa 
Opis: Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium Banku Światowego działające na zasadzie Open Access. Zawiera ponad 30 tys. publikacji, na które składają się między innymi: raporty roczne, książki, czasopisma, Working papers, wydawnictwa seryjne na temat gospodarki światowej i poszczególnych państw. 
Zasięg: od 1946 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-książki, e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

Orbis

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: Baza służy do wyszukiwania, analizowania i porównywania spółek globalnie. Posiada informacje o ponad 370 milionach spółek ze wszystkich krajów świata (firmy prywatne, publiczne, ubezpieczeniowe, banki, etc.). 
Ważne! Każdy użytkownik jest zalogowany jako anonimowy, bez możliwości eksportu danych. Pobieranie danych jest możliwe tylko po zalogowaniu przez bibliotekarza w Czytelni OIN. Prawo do pobierania danych bezpośrednio z bazy mają pracownicy naukowi UEW (osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres dawid.kościewicz@ue.wroc.pl). Maksymalna liczba jednocześnie korzystających z bazy imiennych użytkowników wynosi 10. 
Zasięg: ostatnich 30 lat 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie 
Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

Oxford Journals

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: 34 czasopisma z kolekcji Oxford Economics and Finance. 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej kolekcji artykułów i rozdziałów, książek i czasopism, wydawnictwa Oxford University Press. Kolekcja została stworzona z myślą o studentach studiów doktoranckich i początkujących naukowcach, w celu wsparcia ich w procesie przygotowania do projektu badawczego i publikacji naukowych.

Materiały dostępne są na stronie.    

Zasięg: od 1996 
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes

Passport

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: Baza danych dostarczająca ekonomicznej i biznesowej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach, zwłaszcza pod kątem aspektów marketingowych. Platforma udostępnia informacje o branżach, usługach konsumenckich, konsumenckich trendach i stylach życia, statystyki i analizy dla otoczenia biznesowego, dane dotyczące gospodarki narodowej, infrastruktury i środowiska, dane o gospodarstwach domowych, społeczeństwie informacyjnym.
Materiały dodatkowe: przewodnik
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

PKN Wiedza

Dostęp: Informacja Naukowa
Wejście
Typ: dokumenty normalizacyjne 
Opis: Baza PKN Wiedza udostępnia użytkownikom normy wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Subskrypcja obejmuje następujące dziedziny: 
03. Usługi. Organizacja przedsiębiorstwem i jakość. Administracja. Transport. Socjologia. 
13. Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo 
55. Pakowanie, przechowywanie i transport 
67. Przemysł spożywczy 
Kontakt: magdalena.harylek@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe

Refinitiv EIKON

Dostęp: Informacja Naukowa
Typ: faktograficzna 
Opis: Analityczne źródło wskaźników finansowych z ponad 175 krajów. Baza zawiera dane finansowe z rynków giełdowych i pozagiełdowych, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, informacje na temat cen towarów, kursów walut, stóp procentowych. Subskrypcja obejmuje bazę Datastream (w formie narzędzi Excel). 
Zasięg: od 1970 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie, jak wyszukiwać 
Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

RePEc

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: RePEc (Research Papers in Economics) repozytorium z nauk ekonomicznych prowadzone przez The University of Manchester, Wielka Brytania I EconWPA Washington University, Stany Zjednoczone. Zawiera zdecentralizowaną bazę bibliograficzną materiałów z ponad 2 tys. archiwów ze 102 krajów (ponad 3 mln elementów wyszukiwawczych). W zawartości można znaleźć między innymi Working Papers, wyszukiwarkę naukowców z dziedziny ekonomii, dane bibliometryczne oraz narzędzia i kontakty do komunikowania się społeczności ekonomistów zebranych wokół RePeC. 
Zasięg: od XVIII w. 
Kontakt: ozon@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: bibliometria, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

SAGE Journals

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Wielodziedzinowa platforma czasopism elektronicznych. Subskrypcja obejmuje tytuły z kolekcji Management & Organization Studies, obejmującej takie tematy jak: przedsiębiorczość, ekonomika pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing. 
Zasięg: od 1999 
Kontakt: magdalena.harylek@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes

Science

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Dostęp do bieżących wydań czasopisma oraz numerów archiwalnych wiodącego wydawnictwa na świecie w dziedzinie przełomowych badań, nowości naukowych oraz komentarzy z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak astronomia, biologia, chemia, ekologia, ekonomia, geografia, historia, medycyna, socjologia i wiele innych. 
Zasięg: od 1997 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: e-czasopisma, nauki przyrodnicze i ścisłe

Science Direct

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Jedna z największych kolekcji opublikowanych recenzowanych artykułów naukowych wydawnictwa Elsevier. Dostęp do pełnych treści ograniczony jest subskrypcją i warunkiem licencji. Materiały zgrupowane są w czterech domenach: nauki fizyczne i inżynieria, nauki przyrodnicze, nauki o zdrowiu, nauki społeczne i humanistyczne. Od 2023 roku w ramach licencji krajowej została zmniejszona liczba dostępnych tytułów. Szczegółowe informacje na stronie WBN.
Zasięg: od 1995
Kontakt: kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-czasopisma

Scopus

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa 
Opis: Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, obejmująca ponad 18 tys. tytułów czasopism i innych publikacji. Posiada funkcję analizy cytowań wybranych dokumentów (Citation Tracker), funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism (Journal Analyzer). 
Zasięg: od 1960 
Kontakt: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: bibliometria

SIGŻ

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa 
Opis: System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) jest bazą bibliograficzną Centralnej Biblioteki Rolniczej i współpracujących z nią jednostkami badawczo-naukowymi i uczelniami rolniczymi. W wersji online dostępne są opisy od 1993 r. Zawartość bazy: opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. Część artykułów jest dostępna w pełnym tekście. 
Zasięg: od 1993 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: wielodziedzinowa, nauki przyrodnicze i ścisłe, otwarty dostęp

Springer

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Baza oferuje dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism wydawnictwa Springer Verlag. Kolekcja zawiera publikacje z różnych dziedzin: ekonomii, nauk technicznych, medycyny, prawa i wielu innych. W ramach licencji dostępne są zarówno czasopisma bieżące, jak i elektroniczne roczniki archiwalne, a także archiwa serii książkowych. 
Zasięg: od 2010 
Kontakt: kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: wielodziedzinowa, e-czasopisma, e-książki

Statista

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: Baza Statista udostępnia dane gromadzone przez Instytuty badań rynku i opinii oraz dane pochodzące z sektorów gospodarki i statystyki urzędowe. Platforma jest zbiorem informacji na temat ekonomii, dóbr konsumpcyjnych, handlu, Internetu, rynku reklamy i mediów, sportu i rekreacji, technologii i telekomunikacji, transportu i logistyki, turystyki i gastronomii, rynku gier czy przemysłu filmowego. W bazie znajdziemy profile firm, raporty krajowe, branżowe, prognozy rynkowe, perspektywy rynku konsumenckiego, cyfrowego i technologii. 
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie 
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne

SWAID

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzna 
Opis: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) i Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) to platforma operująca na zbiorach z Publicznej Hurtowni Danych, udostępniająca aktualizowane na bieżąco informacje wielodziedzinowe ze statystyki publicznej z zakresu gospodarki środowiska i społeczeństwa. Dane - w formie tablic, wykresów i map - można wyświetlać online oraz eksportować do różnych formatów. W zależności od tematyki, dane są prezentowane w ujęciu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym, dołączonymi do nich wyjaśnionymi metadanymi. Wszystkie dane zostały poddane agregacji z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej. 
Zasięg: od 2010 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl    
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

Taylor &Francis online

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Wielodziedzinowa platforma czasopism elektronicznych. Subskrypcja obejmuje tytuły z kolekcji Business Management & Economics. 
Zasięg: od 1997 
Kontakt: marta.walczak@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: e-czasopisma, ekonomia i biznes

UNESCO Statistics

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Dostęp do materiałów UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Dane grupowane są na poszczególne obszary zagadnień, opatrzone komentarzami oraz wizualizacją. Oprócz typowych ujęć statystycznych występują również podziały tematyczne poświęcone np. poszczególnym Celom Zrównoważonego Rozwoju, udziałowi kobiet w nauce, czy dostępowi do wysokich technologii. 
Zasięg: od 1945 
Kontakt:oin@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: dane statystycznie, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

UNICEF - TransMonEE Database

Dostęp: Otwarty  
Wejście
Typ: faktograficzno-pełnotekstowa 
Opis: Dostęp do danych statystycznych oraz raportów UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) związanych z szeroko rozumianymi kwestiami dotyczącymi dzieci z państw całego świata. 
Zasięg: od 1989 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl 
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, dane statystycznie, otwarty dostęp

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzno-pełnotekstowa, dokumenty normalizacyjne 
Opis: Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest organem międzyinstytucjonalnym, którego zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji UE. Odpowiada on za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającym cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE. 
Zasięg: od 1951 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, ekonomia i biznes, prawo i administracja, otwarty dostęp

Web of Science

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: bibliograficzno-abstraktowa 
Opis: Platforma Web of Science obejmuje bazy bibliograficzno-abstraktowe, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne bazy bibliometryczne. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na Master Journal List. W ramach licencji dostępne są także narzędzia m.in.: Journal Citation Report (zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, podaje wskaźnik Impact Factor) oraz InCites (pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji). 
Zasięg: od 1945 
Kontakt: joanna.kasprzyk-machata@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: bibliometria

Wiley online Library

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY 
Wejście
Typ: pełnotekstowa 
Opis: Pełnotekstowa baza danych. Licencja obejmuje 1383 czasopisma w kolekcji Full Collection 2021 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM. Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism różnych towarzystw naukowych. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. 
Zasięg: od 1997 
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, ekonomia i biznes, prawo i administracja, nauki przyrodnicze i ścisłe

World Bank Open Data

Dostęp: Otwarty 
Wejście
Typ: faktograficzno-pełnotekstowa 
Opis: Platforma World Data Bank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw ujętych w ponad 1300 wskaźnikach. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases. 
Zasięg: od 1947 
Kontakt: oin@ue.wroc.pl   
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, otwarty dostęp

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem