Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Dorobek pracowników UE

PUBLIKACJE (m.in.: monografie, podręczniki, skrypty, redakcje książek, rozdziały z wydawnictw zwartych, referaty opublikowane w materiach konferencyjnych, artykuły z czasopism o charakterze naukowym i popularno-naukowym).

Osoba/jednostka odpowiedzialna za zgłoszenie:
  • Autor
Jednostka odpowiedzialna za rejestrację:
Redaktorzy odpowiedzialnych za dyscypliny:
Zgłoszenie nowej publikacji
Dorobek pracowników – artykuł w czasopiśmie
Dorobek pracowników – książka
Dorobek pracowników – rozdział w książce

Materiały niepublikowane

(m.in.: abstrakty, postery, referaty, raporty, sprawozdania z badań, opinie, ekspertyzy i inne) referaty wygłoszone, postery i prezentacje przedstawione na konferencjach naukowych o zasięgu krajowym/międzynarodowym zgłaszane są za pomocą formularza FORMS
  • Osoba/jednostka odpowiedzialna za zgłoszenie – Autor
  • Jednostka odpowiedzialna za rejestrację – Biblioteka – OIN repozytorium@ue.wroc.pl

Dane badawcze

Doktoraty

  • Jednostka odpowiedzialna za zgłoszenie – Biuro Wydziału
  • Jednostka odpowiedzialna za rejestrację Biblioteka – OZON mgr Anna Hapeta anna.hapeta@ue.wroc.pl
Dokumenty

Multimedia

(m. in.: wywiady, audycje, materiały dydaktyczne, warsztaty)
  • Jednostka odpowiedzialna za zgłoszenie – Autor/COBN
  • Jednostka odpowiedzialna za rejestrację – Biblioteka – OIN mgr Danel Fidala daniel.fidala@ue.wroc.pl
Formularz

Patenty/Produkty/Wdrożenia

  • Jednostka odpowiedzialna za zgłoszenie – Autor
  • Jednostka odpowiedzialna za rejestrację – Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji dr Aleksandra Burdukiewicz aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem