Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bazy danych - ekonomia i biznes

Ebsco

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście do bazy:
Typ: pełnotekstowa
Opis: Platforma wielodziedzinowa. Pakiet zawiera 16 baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych, w tym bazę EconLit. oraz Business Source Ultimate oferującą 3500 recenzowanych, pełnotekstowych czasopism z zakresu biznes i ekonomia oraz krajowe raporty gospodarcze, ponad milion profili przedsiębiorstw.
Zasięg: od 1975
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: marzena.zgorzelska@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, ekonomia i biznes

EMIS Intelligence

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście do bazy
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Informacje biznesowe z ponad 47 krajów, głównie rynków wschodzących Europy środkowo-wschodniej i południowej. Na zawartość składają się analizy i raporty z różnych źródeł dotyczących sektorów (branż) gospodarki, analizy poszczególnych spółek oraz dostęp do kilkuset czasopism. Od lipca 2018 r. pobieranie plików wyłącznie dla użytkowników posiadających indywidualne profile.
Zasięg: od 1992
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie, instrukcja zakładania indywidualnego profilu
Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes

IMF Database

Dostęp: otwarty
Wejście do bazy
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej. Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.
Zasięg: od 1999
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, open access

KRS

Dostęp: otwarty
Wejście do bazy
Typ: faktograficzna - dokumenty normalizacyjne
Opis: Bezpłatne wyszukiwanie i pobieranie dokumentów finansowych oraz odpisów podmiotu aktualnych i pełnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do korzystania z funkcjonalności „Przeglądarki dokumentów finansowych”, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowania na konto. Dokumenty wyszukujemy poprzez podanie nr KRS spółki.
Zasięg: od 2017
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, prawo i administracja, open access

Passport

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście do bazy
Typ: faktograficzna
Opis: Baza danych dostarczająca ekonomicznej i biznesowej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach, zwłaszcza pod kątem aspektów marketingowych. Platforma udostępnia informacje o branżach, usługach konsumenckich, konsumenckich trendach i stylach życia, statystyki i analizy dla otoczenia biznesowego, dane dotyczące gospodarki narodowej, infrastruktury i środowiska, dane o gospodarstwach domowych, społeczeństwie informacyjnym. 
Materiały dodatkowe: przewodnik
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

Refinitiv EIKON

Dostęp: Czytelnia OIN
Typ: faktograficzna
Opis: Analityczne źródło wskaźników finansowych z ponad 175 krajów. Baza zawiera dane finansowe z rynków giełdowych i pozagiełdowych, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, informacje na temat cen towarów, kursów walut, stóp procentowych. Subskrypcja obejmuje bazę Datastream (w formie narzędzi Excel).
Zasięg: od 1970
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie, jak wyszukiwać
Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

World Bank Open Data

Dostęp: otwarty
Wejście do bazy
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Platforma World Data Bank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw ujętych w ponad 1300 wskaźnikach. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.
Zasięg: od 1947
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, open access
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem