Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

WIR - dorobek UEW

PUBLIKACJE
(m.in.: monografie, podręczniki, skrypty, redakcje książek, rozdziały z wydawnictw zwartych, referaty opublikowane w materiach konferencyjnych, artykuły z czasopism o charakterze naukowym i popularno-naukowym).

Osoba/jednostka odpowiedzialna za zgłoszenie:
 • Autor
Jednostka odpowiedzialna za rejestrację:
Redaktorzy odpowiedzialnych za dyscypliny:
Zgłoszenie nowej publikacji
 1. Dorobek pracowników – artykuł w czasopiśmie
 2. Dorobek pracowników – książka
 3. Dorobek pracowników – rozdział w książce

Materiały niepublikowane

(m.in.: abstrakty, postery, referaty, raporty, sprawozdania z badań, opinie, ekspertyzy i inne)
referaty wygłoszone, postery i prezentacje przedstawione na konferencjach naukowych o zasięgu krajowym/międzynarodowym zgłaszane są za pomocą formularza FORMS
 • Osoba/jednostka odpowiedzialna za zgłoszenieAutor
 • Jednostka odpowiedzialna za rejestracjęBibliotekaOIN repozytorium@ue.wroc.pl

Dane badawcze

Doktoraty

 • Jednostka odpowiedzialna za zgłoszenieBiuro Wydziału
 • Jednostka odpowiedzialna za rejestrację BibliotekaOZON mgr Anna Hapeta anna.hapeta@ue.wroc.pl
Dokumenty

Multimedia

(m. in.: wywiady, audycje, materiały dydaktyczne, warsztaty)
 • Jednostka odpowiedzialna za zgłoszenieAutor
 • Jednostka odpowiedzialna za rejestracjęBibliotekaOIN mgr Danel Fidala daniel.fidala@ue.wroc.pl
Formularz

NAZWA OBIEKTU
Osoba/jednostka odpowiedzialna
 za zgłoszenie

Miltimedia – materiały dydaktyczne nagrania audio i wideo prezentacje multimedialne:
 • z zajęć / wykładów
 • wystąpień na festiwalach, szkoleniach, prezentacjach
 • innych działań popularyzatorskich
 autor
Multimedia – multimedia treści wytworzone bezpośrednio przez autora:
 • wykresy, tabele, rysunki z licencją
 • nagrania doświadczeń, instruktaże, dzienniki badawcze w formie audiowizualnej
 • nagrania występów (muzycznych, scenicznych itp.)
 • gry i inne zawartości interaktywne
 autor
Multimedia – doniesienia medialne (materiały tworzone przez UEW) – audiowizualne materiały promocyjne
 • rozmowy / wywiady z pracownikami
 • podcasty mające na celu propagowanie wydarzeń na uczelni
 • omówienia ważnych wydarzeń naukowych na uczelni (np. sympozja i konferencje)
 autor
 Multimedia – doniesienia medialne
(materiały utworzone przez instytucje trzecie) – nagrania (pliki):
 • udział w debacie / konferencji
 • wywiady dla mediów
 • doniesienia mediów o wydarzeniach na uczelni
 autor
Aktywność zawodowa – wystąpienie w mediach
 • udział w programie radiowym
 • udział w programie TV
 • udział w wywiadzie dla mediów internetowych
 • udział w wywiadzie dla prasy (również w wersji elektronicznej)
 autor
Aktywność zawodowa – aktywny udział w konferencji / panelu dyskusyjnym / dyskusji /nagrania audio / wideo wystąpień
 autor

Patenty/Produkty/Wdrożenia

 • Jednostka odpowiedzialna za zgłoszenieAutor
 • Jednostka odpowiedzialna za rejestracjęCentrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji dr Aleksandra Burdukiewicz aleksandra.burdukiewicz@ue.wroc.pl
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem