Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Projekty SON

Upowszechnienie zawartości Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - SONB/SP/546390/2022.

Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Termin realizacji: 01.11.2022 - 31.10.2023
Kwota środków: 90 574 zł.
Cel projektu: Celem projektu jest poszerzenie dostępu do zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez udostępnienie metadanych oraz pełnych tekstów artykułów w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Efekty projektu: W ramach projektu Biblioteka zarejestruje w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej zawartość czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2008-2011. Wzbogaci to już istniejącą od roku 2012 kolekcję o 4 600 opisów artykułów.

Upowszechnienie treści zawartości czasopisma przyczyni się do:
  • szybszego wyszukiwania fachowej literatury
  • rozpoznawalności autorów oraz rozpowszechnienia wyników opublikowanych badań
  • zwiększenia cytowalności autorów czasopisma
  • promocji i rozwoju czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
ministerstwo1

Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -SONB/SP/463989/2020.

Termin realizacji: 1.05.2020 - 31.12.2021 – kwota środków 134 528, 88.
Cel projektu: Celem projektu jest uzupełnienie zasobu bazy katalogowej zintegrowanego systemu bibliotecznego o opisy pozycji z lat 1801– 1945. Zasób ten stanowią niejednokrotnie unikatowe publikacje polskie i zagraniczne z zakresu nauk ekonomicznych.
Efekt projektu: Opracowanie i umieszczenie 7000 opisów w bazie pozwoli na upowszechnienie informacji o tych zbiorach za pośrednictwem katalogu OPAC oraz ogólnopolskich i międzynarodowych katalogów centralnych takich, jak KaRo, NUKAT czy WorldCat.
ministerstwo2


Digitalizacja oraz rozpowszechnienie rozpraw doktorskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - SONB/SP/463197/2020.

Termin realizacji: 1.06.2020 - 30.11.2021 - kwota środków 224 783,28 zł. W ramach projektu Biblioteka zdigitalizuje rozprawy doktorskie z lat 1958-2000 (713 doktoratów).
Cel projektu: Upowszechnienie zasobu kolekcji pełnych tekstów doktoratów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez ich zdigitalizowanie oraz zarchiwizowanie w uczelnianym Repozytorium WIR. Dodatkowo informacje oraz wybrane pełne teksty zostaną umieszczone w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Efekty projektu: Zapewnienie bezpłatnego, nieograniczonego dostępu do najstarszych dysertacji naukowych związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, co może przyczynić się do szeroko pojętych badań nad historią polskiej myśli ekonomicznej i gospodarczej po II wojnie światowej. Podczas procesu digitalizacji drukowane wersje doktoratów zostaną poddane pracom introligatorskim, co umożliwi zachowanie cennych zbiorów i ochroni je przez zniszczeniem.
ministerstwo2zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem