Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Kalendarium

KALENDARIUM BIBLIOTEKI

 Marzec 1947
 Rozpoczęcie prac nad tworzeniem biblioteki w gmachu przy ul. Uniwersyteckiej 22/26
 Czerwiec 1947  Otwarcie czytelni
 1.10.1947  Powołanie Marii Łeszeżanki na kierownika
 1949  Powołanie Wacława Kulikowskiego na kierownika
 1.11.1950  Powołanie Wacława Kulikowskiego na kierownika
 1951  Powołanie Komisji Bibliotecznej oraz Komisji ds. Importu Książek i Czasopism
 1.04.1951  Powołanie Aleksandra Kudelskiego na dyrektora
 1952  Ustalenie pierwszej struktury organizacyjnej
 1953  Wprowadzenie stałych zajęć bibliotecznych
 1953  Powołanie Senackiej Komisji Bibliotecznej
 1954  Przeniesienie Biblioteki na ul. Komandorską 118/120 i zmiana struktury organizacyjnej
 1954  Otwarcie Czytelni Czasopism
 1960  Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Ekonomicznych nt.   gromadzenia zbiorów
 1962  Powołanie Działu Informacyjno-Bibliograficznego (później zmiana nazwy na Oddział Informacji Naukowej)
 1964  Zatwierdzenie przez Ministerstwo nowej struktury organizacyjnej
 1966  Zorganizowanie II ogólnopolskiego egzaminu na bibliotekarzy dyplomowanych
 1969  Opracowanie dokumentacji projektu nowej siedziby - niezrealizowanego
 1969  Utworzenie ogólnouczelnianej sieci bibliotecznej
 koniec lat 70
 Wdrażanie systemu Wyszukiwania Informacji Naukowo-Technicznej przy współpracy z Instytutem Informatyki AE
 1.07.1980  Utworzenie Sekcji Automatyzacji
 1.01.1982  Powołanie Juliana Fercza na dyrektora
 1.09.1984  Powołanie Barbary Sobali na dyrektora
 1993  Zakupienie systemu BMS-Lech
 1996  Zakupienie kompleksowego systemu zarządzania biblioteką PROLIB
 1997  Zorganizowanie sesji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki
 1.09.2005  Powołanie Barbary Żmigrodzkiej na dyrektora
 2006  Rozpoczęcie starań o budowę nowego gmachu
 2007  Wydanie monografii pod red. B. Żmigrodzkiej „Ewolucja procesów bibliotecznych: na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”
 15.06.2009  Rozpoczęcie budowy Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
 28.09.2011  Otwarcie Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
 2011  Wydanie monografii pod red. B. Żmigrodzkiej „Dolnośląskie Centrum
Informacji Naukowej i Ekonomicznej - biblioteka otwarta”
 2012  Przystąpienie do Konsorcjum BazEkon
 2012  Organizacja Zjazdu Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej
 2013-2014  Realizacja projektu uzupełniania zasobu bazy katalogowej o opisy pozycji z
lat 1971-1980 w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę
 2014  Wdrożenie systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - repozytorium
WIR
 2016  Realizacja projektu digitalizacji i upowszechnienia treści wybranych
publikacji z Kolekcji poloników niemieckich z lat 1803-1944 w ramach
programu Działalność Upowszechniająca Naukę
2016
Wydanie monografii pod red. M. Świrad i B. Żmigrodzkiej „Biblioteka na
miarę: przestrzeń, zasoby, usługi”
01.09.2016
Powołanie Małgorzaty Świrad na dyrektora
19.08.2017
Biblioteka gospodarzem konferencji satelickiej: Knowledge management
w ramach Światowego Kongresu Bibliotek IFLA 2017 we Wrocławiu
1.01.2018
Powołanie Oddziału Zasobów Otwartej Nauki
23.09.2019
Organizacja Forum Dobrych Praktyk: zasoby elektroniczne – gromadzenie,
opracowanie, udostępnianie, informacja o zbiorach
8.02.2020 Pierwsze zamknięcie dostępu do biblioteki ze względu na pandemię COVID-19
2020/2021 Rok akademicki nauki i pracy zdalnej w reżimie sanitarnym. Stworzenie szerokiego dostępu do cyfrowych zasobów bibliotecznych poza murami Uczelni
1.05.2020-31.12.2021 „Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.” Projekt mający na celu wprowadzenie zasobów z lat 1801-1945 do zintegrowanego systemu bibliotecznego
1.06.2020-30.11.2021 „Digitalizacja oraz rozpowszechnienie rozpraw doktorskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Projekt digitalizacji rozpraw doktorskich z lat 1958-2000
8.2020 Zmiany strukturalne w Bibliotece połączenie działów Gromadzenia i Opracowania
11.2020 Przeniesienie Czytelni OIN w miejsce Czytelni Czasopism
29.09.2021 Świętowanie 10-lecia uroczystego otwarcia obecnego gmachu Biblioteki Głównej
7.03.2022 Uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej 75-lecie Biblioteki Głównej
19.09.2022 II Forum Dobry Praktyk: zasoby elektroniczne, udział bibliotek w otwartej nauce
8.05.2023 „Wielkie Wietrzenie Magazynów” akcja promująca Bibliotekę Główną

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem