Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Bazy danych - ekonomia i biznes

Ebsco

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: pełnotekstowa Opis: Platforma wielodziedzinowa. Pakiet zawiera 16 baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych, w tym bazę EconLit. oraz Business Source Ultimate oferującą 3500 recenzowanych, pełnotekstowych czasopism z zakresu biznes i ekonomia oraz krajowe raporty gospodarcze, ponad milion profili przedsiębiorstw.
Zasięg: od 1975
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: marzena.zgorzelska@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: wielodziedzinowe, e-książki, e-czasopisma, ekonomia i biznes

EMIS Intelligence

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Informacje biznesowe z ponad 47 krajów, głównie rynków wschodzących Europy środkowo-wschodniej i południowej. Na zawartość składają się analizy i raporty z różnych źródeł dotyczących sektorów (branż) gospodarki, analizy poszczególnych spółek oraz dostęp do kilkuset czasopism. Od lipca 2018 r. pobieranie plików wyłącznie dla użytkowników posiadających indywidualne profile.
Zasięg: od 1992
Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: e-czasopisma, dane statystyczne, ekonomia i biznes

IMF Database

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje dane dotyczące pożyczek MFW, kursów walutowych i innych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Dostępne są również podręczniki, przewodniki i inne materiały dotyczące praktyk statystycznych w MFW, w krajach członkowskich oraz w całej społeczności statystycznej. Wśród dostępnych serii znajdują się między innymi: World Economic Outlook, International Financial Statistics, Balance of Payments Statistics, Direction of Trade Statistics oraz Government Finance Statistics.
Zasięg: od 1999
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, open access

KRS

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzna - dokumenty normalizacyjne Opis: Bezpłatne wyszukiwanie i pobieranie dokumentów finansowych oraz odpisów podmiotu aktualnych i pełnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do korzystania z funkcjonalności „Przeglądarki dokumentów finansowych”, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowania na konto. Dokumenty wyszukujemy poprzez podanie nr KRS spółki.
Zasięg: od 2017
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes, prawo i administracja, open access

Orbis

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Baza służy do wyszukiwania, analizowania i porównywania spółek globalnie. Posiada informacje o ponad 370 milionach spółek ze wszystkich krajów świata (firmy prywatne, publiczne, ubezpieczeniowe, banki, etc.). Ważne! Każdy użytkownik jest zalogowany jako anonimowy, bez możliwości eksportu danych. Pobieranie danych jest możliwe tylko po zalogowaniu przez bibliotekarza w Czytelni OIN. Prawo do pobierania danych bezpośrednio z bazy mają pracownicy naukowi UEW (osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres dawid.kościewicz@ue.wroc.pl). Maksymalna liczba jednocześnie korzystających z bazy imiennych użytkowników wynosi 10.
Zasięg: ostatnich 10 lat
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie
Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

Passport

Dostęp: z sieci UEW i poprzez serwer PROXY
Wejście
Typ: faktograficzna
Opis: Baza danych dostarczająca ekonomicznej i biznesowej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach, zwłaszcza pod kątem aspektów marketingowych. Platforma udostępnia informacje o branżach, usługach konsumenckich, konsumenckich trendach i stylach życia, statystyki i analizy dla otoczenia biznesowego, dane dotyczące gospodarki narodowej, infrastruktury i środowiska, dane o gospodarstwach domowych, społeczeństwie informacyjnym.
Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

Refinitiv EIKON

Dostęp: Informacja Naukowa
Typ: faktograficzna
Opis: Analityczne źródło wskaźników finansowych z ponad 175 krajów. Baza zawiera dane finansowe z rynków giełdowych i pozagiełdowych, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, informacje na temat cen towarów, kursów walut, stóp procentowych. Subskrypcja obejmuje bazę Datastream (w formie narzędzi Excel).
Zasięg: od 1970
Materiały dodatkowe: przewodnik po bazie, jak wyszukiwać
Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: ekonomia i biznes

World Bank Open Data

Dostęp: otwarty
Wejście
Typ: faktograficzno - pełnotekstowa
Opis: Platforma World Data Bank zawiera kilkadziesiąt baz prezentujących dane statystyczne zebrane i opracowane przez Bank Światowy. Największą i najbardziej popularną spośród baz jest World Development Indicators (WDI), która zawiera dane na temat kondycji i rozwoju państw ujętych w ponad 1300 wskaźnikach. Pozostałe bazy skupiają się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak na przykład edukacja, zadłużenie, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, płeć, zdrowie czy ubóstwo. Pełna lista baz znajduje się w zakładce Databases.
Zasięg: od 1947
Kontakt: oin@ue.wroc.pl
Słowa kluczowe: dane statystyczne, ekonomia i biznes, open access
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem