Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Ustawa 2.0

Monografia

Definicja osiągnięć publikacyjnych na potrzeby ewaluacji 2017-2021
(oprac. na podstawie: Ewaluacja jakości działalności naukowej- przewodnik) monografia naukowa

 • recenzowana publikacja książkowa, przedstawiającą określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym
 • monografią jest również recenzowany i opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny
 • za monografie naukowe będą uznawane również recenzowane i opatrzone właściwym aparatem naukowym edycje naukowe tekstów źródłowych
 • monografia wydana w formie papierowej w różnych wydaniach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub w formie elektronicznej (e-Book) jest traktowana jako jedna monografia
 • w ewaluacji 2017-2020 nie obowiązuje minimalna objętość stron w monografii
Wartość punktowa monografii naukowych w naukach społecznych

 Typ publikacji
 Całkowita wartość pkt. 2017-2020
 Monografia/Redakcja – poziom 2
 300/150
 Monografia/Redakcja – poziom 1
 120/40
 Monografia/Redakcja – poza wykazem
 20/10
 Monografia – przekład na język polski lub na inny język nowożytny
 50% całkowitej wartości punktowej publikacji
Wartość punktowa monografii naukowych w naukach ścisłych i przyrodniczych i rolniczych

 Typ publikacji
 Całkowita wartość pkt. 2017-2020
 Monografia/Redakcja – poziom 2
 200/100
 Monografia/Redakcja – poziom 1
 80/20
 Monografia/Redakcja – poza wykazem
 20/5
 Monografia – przekład na język polski lub na inny język nowożytny
 50% całkowitej wartości punktowej publikacji


Rozdział z monografii

Rozdział w monografii
 • przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe opatrzone autorstwem w recenzowanej monografii
 • w ewaluacji 2017-2020 nie obowiązuje minimalna objętość rozdziału
Wartość punktowa rozdziału z monografii w naukach społecznych

 Typ publikacji
 Całkowita wartość pkt. 2017-2020
 Rozdział – poziom 2
 75
 Rozdział – poziom 1
 20
 Rozdział – poza wykazem
 5
Wartość punktowa rozdziału z monografii w ścisłych, przyrodniczych i rolniczych

 Typ publikacji
 Całkowita wartość pkt. 2017-2020
 Rozdział – poziom 2
 50
 Rozdział – poziom 1
 20
 Rozdział – poza wykazem
 5


Artykuł z czasopisma

Artykuł naukowy
 • recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym
 • aparat naukowy powinien spełniać wymagania stawiane publikacjom naukowym w danej dyscyplinie naukowej
 • w ewaluacji za artykuły naukowe będą również uznawane artykuły recenzyjne zamieszczone w czasopismach naukowych umieszczonych w wykazie
Artykuł recenzyjny
 • wypowiedź polemiczna, podejmująca tematy ważne z punktu widzenia dyskursu w nauce lub sztuce, która jednakże – w przeciwieństwie do typowego artykułu naukowego – nie została opatrzona aparatem naukowym, posiada natomiast walory opracowania o charakterze oryginalnym i twórczym
 • artykułem recenzyjnym może też być recenzja monografii naukowej zamieszczona w czasopiśmie
 • naukowym artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata ani nota redakcyjna
Wartość punktowa artykułów naukowych

 Artykuł w czasopiśmie
 Całkowita wartość pkt. publikacji w okresie
 
 Z wykazu czasopism
      
 2017-2018 wykaz z 2017
 2019-2020 wykaz z 2019
 Lista czasopism punktowanych A,B i C
     
 200
 140
 100
 70
 40
 20
 Poza wykazem
 1  5
 Artykuł recenzyjny
Szczegóły w systemie SEDN
 
50%
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem