Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Szkolenia i praktyki

Zapraszamy na szkolenia indywidualne oraz grupowe prowadzone za pośrednictwem aplikacji MS Teams lub stacjonarnie. Szkolenia obejmują obsługę baz pełnotekstowych subskrybowanych przez UEW (tj. Sage, Emerald, Science Direct) oraz Multiwyszukiwarki – narzędzia wspomagającego przeszukiwanie zasobów Biblioteki. 
Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu: kinga.zmigrodzka-ryszczyk@ue.wroc.pl.

Elektroniczne źródła informacji w procesie przygotowania prac dyplomowych

Indywidualne porady i konsultacje w zakresie korzystania z katalogu komputerowego oraz baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę UE - udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dodatkowo szkolenia w zakresie korzystania z baz danych prowadzone są przez cały rok akademicki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Oddziale Informacji Naukowej. 
tel. 71/36-80-583

e-mail: kinga.zmigrodzka-ryszczyk@ue.wroc.pl 

Multiwyszukiwarka i bazy pełnotekstowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziem przeszukiwania subskrybowanych zasobów Biblioteki, jakim jest „Multiwyszukiwarka EDS”. Prowadzący szkolenie zaprezentuje to narzędzie, pozwalające na symultaniczne przeszukiwanie zawartości subskrybowanych przez Bibliotekę baz pełnotekstowych oraz bibliograficznych, w celu wyszukania publikacji naukowych i branżowych.
Bibliotekarze opiekujący się poszczególnymi bazami danych, mogą przeprowadzić indywidualne szkolenie obejmujące wybrane bazy danych. Zainteresowane osoby prosimy zgłaszać się bezpośrednio do opiekunów baz lub do Oddziału Informacji Naukowej.
tel. 71/36-80-951, 71 36 80 583
e-mail: oin@ue.wroc.pl, kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl 

Bazy ekonomiczne

Indywidualne porady i konsultacje z baz ekonomicznych: EMIS Intelligence, Passport, OECD iLibrary, STATISTA, ORBIS, omson Reuters Ekon. W ramach konsultacji prowadzący przedstawi podstawowe funkcje i moduły bazy - wybranej przez uczestnika, omówi efektywne sposoby wyszukiwania informacji oraz metody eksportu danych.
  • EMIS Intelligence (baza ekonomiczna, dedykowana gospodarce i przedsiębiorczości w europejskich rynkach wschodząych – emerging markets; zawiera raporty branżowe i analizy spółek oraz archiwum publicystyki. Kontakt: daniel.fidala@ue.wroc.pl
  • Euromonitor International Passport – baza ekonomiczna, z silnym akcentem marketingowym, z analizami trendów konsumenckich i branżowych, jak również konkurencyjności gospodarek i klimatu dla przedsiębiorczości. Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl
  • OECD iLibrary – baza ekonomiczna, uwzględniająca także rozmaite aspekty polityczne, społeczne sytuacji państw grupy OECD. Bogate archiwum publikacji OECD oraz tematycznych baz danych szeregów czasowych. Kontakt: beata.chrapczynska@ue.wroc.pl
  • Refinitiv Eikon (wraz z narzędziem Datastream): baza ekonomiczna, bardzo użyteczna przy pozyskiwaniu danych finansowych dla państw, spółek giełdowych oraz informacji i aktualności dotyczących rynków finansowych. Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl
  • STATISTA – baza ekonomiczna zawierająca dane statystyczne i badania własne w formie raportów krajowych, branżowych, prognoz rynkowych, perspektyw rynku konsumenckiego, cyfrowego oraz technologii. Kontakt: julianna.czyz@ue.wroc.pl
  • ORBIS – baza ekonomiczna z danymi o ponad 360 milionach spółek ze wszystkich krajów świata. Kontakt: dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl

Narzędzia bibliometryczne

Celem szkolenia jest przybliżenie informacji dotyczących narzędzi bibliometrycznych wykorzystywanych w ocenie dorobku naukowego: Web of Science, JCR, SCOPUS oraz programu Publish or Perish (nakładki na Google Scholar).
W trakcie szkolenia zostaną także omówione zagadnienia związane z:
  • pozyskaniem ResearcherID – indywidualnego identyfikatora powiązanego z platformą WoS
  • rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych ORCID
  • założenia konta naukowca w Google Scholar
Pracownicy naukowi mogą się także umówić na spotkanie indywidualne, w czasie którego bibliotekarz pomoże w realizacji wyżej wymienionych działań, zmierzających do standaryzacji i upowszechniania profilu naukowego. 
Kontakt: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl.

Programy do zarządzania bibliografią

Oferujemy prezentację dla Katedr lub indywidualnie dla pracowników naukowych. Proponowane narzędzia do zarządzania bibliografią to Mendeley.

kontakt: jaoanna.kasprzyk-machata@ue.wroc.pl 

Plan Zarządzania Danymi Badawczymi

Celem szkolenia jest przygotowanie do napisania planu zarządzania danymi badawczymi zgodnie ze standardami instytucji finansujących granty na badania. Spotkania dedykowane są pracownikom naukowym i doktorantom UEW, którzy planują złożyć wniosek o grant.
Kontakt: barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

Praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa

Praktyki dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych realizowane są według ramowych programów praktyk opracowanych przez uczelnię kierującą praktykantów.
Organizacją toku praktyk zajmuje się Oddział Informacji Naukowej: 
tel. 71/36-80-58336 80 951
e-mail: oin@ue.wroc.pl/ kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl 

Praktyki i staże zawodowe dla bibliotekarzy

W sprawie praktyk doskonalących i staży zawodowych dla bibliotekarzy innych bibliotek naukowych należy zgłaszać się do Oddziału Informacji Naukowej. 
tel. 71/36-80-583 
e-mail: oin@ue.wroc.pl / kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl 

Wycieczki po bibliotece

Zorganizowane grupy wycieczkowe i goście Uczelni oprowadzani są po Bibliotece po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Grupy zainteresowane zwiedzaniem Biblioteki prosimy zgłaszać do Oddziału Informacji Naukowej. 
tel. 71/36-80-583 lub 36 80 951
e-mail: oin@ue.wroc.pl / kinga.zmigrodzka@ue.wroc.pl 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem