Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Dane badawcze

Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały wytworzone w trakcie działalności badawczej, której celem jest otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. Rodzaj danych badawczych zależy od dyscypliny, którą się zajmujemy. Mogą to być m.in. dane liczbowe, wyniki ankiet, nagrania video, dane z obserwacji, modele matematyczne, protokoły laboratoryjne, czy kody. Otwieranie danych ma na celu możliwość weryfikacji wyników oraz możliwość ich ponownego wykorzystania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, na ile to jest konieczne. Udostępnienia danych badawczych nie należy mylić z publikacją artykułu, w którym zostaną opisane wyniki badań/eksperymentu. Istnieją czasopisma, które publikują same dane badawcze (patrz Data Journal).

Dane badawcze udostępnia się poprzez repozytoria (dziedzinowe, instytucjonalne itd.). Istnieje wyszukiwarka ułatwiająca ich wybór - re3data.org.
Aby pomóc naukowcom w odpowiednim przygotowaniu oraz udostępnianiu danych badawczych sformułowano zasady FAIR.
Dane powinny być:
  • Findable – łatwo znajdowane i wyszukiwane.
  • Accessible - dostępne dla wszystkich.
  • Interoperable - interoperacyjne, tak aby można było je połączyć z innymi danymi.
  • Reusable - wielokrotnego użytku.

W Bazie Wiedzy WIR umieszczane są informacje o miejscu deponowania danych badawczych wraz z linkiem do zbioru danych.

Baza Wiedzy WIR może być miejscem deponowania danych, jest indeksowana w OPEN DOAR, a także może nadawać numer DOI.

OPEN DOAR (Directory of Open Access Repositories) to globalny katalog otwartych repozytoriów instytucjonalnych. Baza indeksuje repozytoria, które zapewniają wolny, otwarty dostęp do dorobku naukowego i zasobów. Każde repozytorium, które trafia do DOAR, jest wcześniej sprawdzane przez członka zespołu redakcyjnego.

Plan Zarządzania Danymi od 2019 roku częścią wniosku o grant w NCN. Odpowiednio przygotowany PZD ma pomóc gromadzić, organizować dane w trakcie trwania jak i po zakończeniu projektu oraz upowszechniać wyniki badań naukowych.

W celu konsultacji PZD do konkursów NCN proszę kontaktować się z Zespołem ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi zgodnie z procedurą tworzenia Planu. 

Do 17 listopada 2023 r. - wnioskodawca składa wstępną wersję Planu Zarządzania Danymi do Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi.

W razie pytań związanych z Planem Zarządzania Danymi prosimy o kontakt: dane.badawcze@ue.wroc.pl 


1pop
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem