Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Zdalny dostęp PROXY

Z subskrybowanych baz danych użytkownicy mogą korzystać na komputerach znajdujących się w sieci uczelnianej (nie są wymagane loginy i hasła), chyba, że w opisie indywidualnej bazy wskazano inaczej. Sugerujemy korzystanie z baz danych z komputerów i terminali w sieci bibliotecznej (tj. na terenie Biblioteki Głównej).

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą korzystać z baz danych i pełnotekstowych źródeł elektronicznych również poza siecią uczelnianą (np. z komputerów domowych), poprzez serwer Proxy.

Warunkiem uruchomienia dostępu jest: posiadanie ważnego konta bibliotecznego, legitymacji doktoranckiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz poczty w domenie @ue.wroc.pl.  Użytkownicy muszą tylko skonfigurować serwer Proxy wg poniższych instrukcji. 

UWAGA! Licencje na korzystanie z serwisów elektronicznych oraz baz danych zabraniają tworzenia całych archiwów, tj. znacznego lub systematycznego powielania (zgrywania) danych. System rejestruje logowania, tytuły czasopism, linki do baz oraz ilość ściągniętych pełnych tekstów.

Pytania w sprawie dostępu do baz, licencji itp. prosimy kierować na adres: malgorzata.wecko@ue.wroc.pl

Pytania techniczne w sprawie konfiguracji serwera na własnych komputerach czy urządzaniach mobilnych proszę kierować do działu IT.

Logowanie do serwera Proxy

Po skonfigurowaniu dostępu przez serwer Proxy (instrukcje na różne przeglądarki poniżej), przy próbie wejścia na przeglądarkę, pojawi się okienko logowania, w którym należy wpisać login i hasło dla serwera Proxy. Login i hasło jest takie samo jak do poczty pracowniczej.

Internet Explorer

Z paska menu wybieramy Narzędzia -› Opcje internetowe. W oknie Opcje internetowe wybieramy zakładkę Połączenia -› Ustawienia sieci LAN. W oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) zaznaczamy Użyj skryptu automatycznej konfiguracji. W polu Adres wpisujemy adres naszego serwera proxy: http://www.bg.ue.wroc.pl/proxy.pac
Przyciskiem OK zatwierdzamy wprowadzone zmiany.
Po wejściu na przeglądarkę, pojawi się okienko logowania, w którym należy wpisać login i hasło dla serwera Proxy. Login i hasło jest takie samo jak do poczty pracowniczej.

Google Chrome

Z otwartego menu wybieramy Ustawienia, a następnie rozwijamy Zaawansowane (na dole strony). Wybieramy System -› Otwórz ustawienia serwera proxy. W oknie Właściwości: Internet w zakładce Połączenia, wybieramy Ustawienia sieci LAN. W oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) zaznaczamy Użyj skryptu automatycznej konfiguracji. W polu Adres wpisujemy adres naszego serwera proxy: http://www.bg.ue.wroc.pl/proxy.pac
Przyciskiem OK zatwierdzamy wprowadzone zmiany.
Po wejściu na przeglądarkę, pojawi się okienko logowania, w którym należy wpisać login i hasło dla serwera Proxy. Login i hasło jest takie samo jak do poczty pracowniczej.

Opera

Z otwartego menu wybieramy Ustawienia, a następnie rozwijamy Zaawansowane (na dole strony). Wybieramy System -› Otwórz Ustawienia serwera proxy. W oknie Właściwości: Internet w zakładce Połączenia wybieramy Ustawienia sieci LAN. W oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) zaznaczamy Użyj skryptu automatycznej konfiguracji. W polu Adres wpisujemy adres naszego serwera proxy: http://www.bg.ue.wroc.pl/proxy.pac
Przyciskiem OK zatwierdzamy wprowadzone zmiany.
Po wejściu na przeglądarkę, pojawi się okienko logowania, w którym należy wpisać login i hasło dla serwera Proxy. Login i hasło jest takie samo jak do poczty pracowniczej.

FireFox

Z paska menu wybieramy Opcje. Z menu po lewej stronie na samym dole strony wybieramy Sieć -> Ustawienia. W oknie Ustawienia połączenia wybieramy Adres URL automatycznej konfiguracji proxy wpisujemy adres serwera: http://www.bg.ue.wroc.pl/proxy.pac
Przyciskiem OK zatwierdzamy wprowadzone zmiany.

Microsoft Edge

Z otwartego menu wybieramy Ustawienia -› Ustawienia zaawansowane -› Wyświetl ustawienia zaawansowane, wybieramy Konfiguracja serwera proxy -› Otwórz ustawienia serwera proxy. W oknie Serwer proxy -› Automatyczna konfiguracja serwera proxy przy opcji: Użyj skryptu instalacyjnego, zaznacz Włączone. W polu Adres skryptu wpisujemy adres naszego serwera proxy:http://www.bg.ue.wroc.pl/proxy.pac
Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy wprowadzone zmiany.
Po wejściu na przeglądarkę, pojawi się okienko logowania, w którym należy wpisać login i hasło dla serwera Proxy. Login i hasło jest takie samo jak do poczty pracowniczej.

Apple MacBook

  1. Na Macu wybierz polecenie menu Apple -> Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.
  2. Zaznacz na liście używaną usługę sieciową (na przykład Ethernet lub Wi‑Fi).
  3. Kliknij w Zaawansowane, a następnie w Proxy.
  4. Jeśli konfigurujesz ustawienia serwerów proxy automatycznie, zaznacz Automatyczne wykrywanie proxy, aby serwery proxy zostały wykryte automatycznie. Możesz także zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy, jeśli chcesz użyć automatycznego pliku konfiguracyjnego PAC. Po zaznaczeniu Automatyczna konfiguracja proxy wprowadź adres pliku PAC w polu URL -> http://www.bg.ue.wroc.pl/proxy.pac
Jeśli konfigurujesz ustawienia serwerów proxy ręcznie, wykonaj poniższe czynności:
  • Wybierz rodzaj serwera proxy (np. FTP Proxy), a następnie wpisz jego adres i numer portu w polach po prawej stronie.
  • Jeśli dostęp do serwera proxy zabezpieczony jest hasłem, zaznacz pole wyboru Serwer proxy wymaga podania hasła. Wprowadź nazwę konta użytkownika i hasło dostępu do serwera proxy.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem