E-zasoby i katalog
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zdalny dostęp PROXY

Z subskrybowanych baz danych użytkownicy mogą korzystać na komputerach znajdujących się w sieci uczelnianej (nie są wymagane loginy i hasła), chyba, że w opisie indywidualnej bazy wskazano inaczej. Sugerujemy korzystanie z baz danych z komputerów i terminali w sieci bibliotecznej (tj. na terenie Biblioteki Głównej).

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą korzystać z baz danych i pełnotekstowych źródeł elektronicznych również poza siecią uczelnianą (np. z komputerów domowych), poprzez serwer Proxy.

Warunkiem uruchomienia dostępu jest: posiadanie ważnego konta bibliotecznego, legitymacji doktoranckiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz poczty w domenie @ue.wroc.pl.  Użytkownicy muszą tylko skonfigurować serwer Proxy wg poniższych instrukcji. 

Po skonfigurowaniu dostępu przez serwer Proxy, przy próbie wejścia na przeglądarkę, pojawi się okienko logowania, w którym należy wpisać login i hasło dla serwera Proxy. Login i hasło jest takie samo jak do poczty pracowniczej.

UWAGA! Licencje na korzystanie z serwisów elektronicznych oraz baz danych zabraniają tworzenia całych archiwów, tj. znacznego lub systematycznego powielania (zgrywania) danych. System rejestruje logowania, tytuły czasopism, linki do baz oraz ilość ściągniętych pełnych tekstów.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres malgorzata.wecko@ue.wroc.pl 

Konfiguracja serwera proxy dla różnych przeglądarek

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem