Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Dane badawcze

Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały wytworzone w trakcie działalności badawczej, której celem jest otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. Rodzaj danych badawczych zależy od dyscypliny, którą się zajmujemy. Mogą to być m.in. dane liczbowe, wyniki ankiet, nagrania video, dane z obserwacji, modele matematyczne, protokoły laboratoryjne, czy kody. Otwieranie danych ma na celu możliwość weryfikacji wyników oraz możliwość ich ponownego wykorzystania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, na ile to jest konieczne. Udostępnienia danych badawczych nie należy mylić z publikacją artykułu, w którym zostaną opisane wyniki badań/eksperymentu. Istnieją czasopisma, które publikują same dane badawcze (patrz Data Journal).

Dane badawcze udostępnia się poprzez repozytoria (dziedzinowe, instytucjonalne itd.). Istnieje wyszukiwarka ułatwiająca ich wybór - re3data.org.
Aby pomóc naukowcom w odpowiednim przygotowaniu oraz udostępnianiu danych badawczych sformułowano zasady FAIR.
Dane powinny być:
  • Findable – łatwo znajdowane i wyszukiwane.
  • Accessible - dostępne dla wszystkich.
  • Interoperable - interoperacyjne, tak aby można było je połączyć z innymi danymi.
  • Reusable - wielokrotnego użytku.
W Repozytorium WIR będą umieszczane informacje o lokalizacji danych wraz z bezpośrednim linkiem do zbioru. Aktualnie repozytorium WIR nie może być miejscem, gdzie deponuje się dane badawcze, ponieważ nie spełnia wymagań NCN. Od 2019 roku częścią wniosku o grant w NCN jest Plan Zarządzania Danymi (DMP). Plan ma pomóc gromadzić, organizować dane w trakcie trwania jak i po zakończeniu projektu oraz upowszechnić wyniki badań.

W razie pytań związanych z Planem Zarządzania Danymi prosimy o kontakt: dane.badawcze@ue.wroc.pl (Magdalena Haryłek, Barbara Grzelczak).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem