Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (bud.U, I p.).
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Mariusz Maziarz

The Philosophy of Causality in Economics: Causal Inferences and Policy Proposals / Mariusz Maziarz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 271 s. rys. schem. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Stanisław Czaja
 • Recenzenci: dr hab. Łukasz Hardt prof.UW; dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof.UŁ; dr hab. Katarzyna Szarzec, prof.UEP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 18 grudnia 2020r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 22

Jarosław Osmolak

Atrakcyjność inwestycyjna polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych dla Japońskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych / Jarosław Osmolak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 213 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Cieślik; dr hab. Marian Kachniarz, prof.UP
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 listopada 2020r., godz. 9:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 21

Maciej Kwapisz

Ocena efektywności przedsięwzięć proekologicznych w Polsce / Maciej Kwapisz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 218 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Adam Kopiński; promotor pomocniczy: dr Magdalena Ligus
 • Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Różański, UŁ; dr hab. Mirosław Wasilewski, prof.SGGW
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 28 września 2020r., godz. 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 20

Dorika Jeremiah Mwamtambulo

Factors Determining Individual Investment Decision: Research on Tanzanian Market = Czynniki determinujące decyzje inwestycyjne osoby indywidualnej: badania na rynku Tanzanii / Dorika Jeremiah Mwamtambulo. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 394 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof.UWM; dr hab. Robert Zajkowski, prof.UMCS
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 28 października 2020r., godz. 13:45 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 19

Katarzyna Rozbejko

Elastyczność w doborze stylów kierowania i radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera / Katarzyna Rozbejko. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2020, 245 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Marzena Stor, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Dorota Molek-Winiarska
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof.SGH, Joanna Cewińska, UŁ
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 13 lipca 2020r., godz 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 18

Agata Buczak

Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety / Agata Buczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 359 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Małgorzata Markowska, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Jefmański
 • Recenzenci: dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof.UEK, Ewa Lisowska, prof.SGH
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 26 czerwca 2020r., godz 13:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 17

Katarzyna Wróblewska-Kos

Ekonomiczno-finansowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do optymalizowania ryzyka walutowego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Katarzyna Wróblewska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 272 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Robert Kurek, prof. UE
 • Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Dziawgo; dr hab. Anna Bera, prof.US
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 19 czerwca 2020r., godz 12:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 16

Adam Reczuch

Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu gospodarstw domowych w Polsce / Adam Reczuch. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Wrocław 2020, 304 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: dr hab. Jacek Adamek, prof. UE; promotor pomocniczy: dr Małgorzata Solarz
 • Recenzenci: dr hab. Przemysław Pluskota, dr hab. Michał Polasik.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 5 czerwca 2020r., godz 10:00 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 15

Piotr Bandurowski

Wielokulturowość w zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Piotr Bandurowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Wrocław 2020, 224 s., rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Grażyna Światowy.
 • Recenzenci: dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz; prof. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, WSB Gdańsk.
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 20 maja 2020r., godz.12 [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 14

Hanna Lewicka

Postawy wobec przekazów reklamowych oraz ich percepcja przez studentów tureckich w kontekście kulturowym / Hanna Lewicka. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Badań Marketingowych. Wrocław 2019, 234 s.[24] rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor naukowy: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska; promotor pomocniczy: dr Magdalena Daszkiewicz.
 • Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk; prof. dr hab. Bogdan Mróz
Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się 14 maja 2020r. [Obrona zdalna].
Link do pracy doktorskiej
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia OIN, nr 13

Marcin Jasiński

Identyfikacja podejść do strategii w przedsiębiorstwach w sektorze produktów spożywczych FMCG. Ujęcie metodyczne / Marcin Jasiński. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 233 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk; promotor pomocniczy: dr inż. Aleksandra Sus
 • Recenzenci: dr hab. Jarosław Karpacz; dr hab inż. Karolina Mazur
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 13.1.2020, godz.12:00, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 12

Piotr Wanicki

Wpływ projektów innowacyjnych na kreowanie wartości przedsiębiorstwa / Paweł Wanicki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 154 s. rys. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
 • Recenzenci: dr hab. Bartosz Kurek; dr hab Masztalerz
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 12.12.2019, godz.13:00, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 11

Sylwia Zimny

Wpływ wybranych parametrów procesowych sterylizacji UHT na ograniczenie foulingu w produkcji żywności specjalnego przeznaczenia medycznego / Sylwia Zimny. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Wrocław 2019, 164 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UEW
 • Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Gondek; dr hab inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 5.12.2019, godz.10:00, sala 100 E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 10

Monika Kaczmarczyk

Determinanty zachowań żywieniowych konsumentów produktów regionalnych Dolnego Śląska / Monika Kaczmarczyk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Produkcji. Wrocław 2019, 170 s. rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof.UEW
 • Recenzenci: dr hab. inż. Michał Halagarda; prof. dr hab inż. Katarzyna Majewska
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 28.11.2019, godz.9:30, sala 100 E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 9

Joanna Bodakowska-Boczniewicz

Badania nad otrzymywaniem i unieruchamianiem naringinazy z Aspergillus niger / Joanna Bodakowska-Boczniewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Wrocław 2019, 160 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof.UE
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska; prof. dr hab inż. Jacek Nowak
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 7.11.2019, godz.10:00, sala 100 E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 8

Małgorzata Rzeszutek

Ceny transferowe w restrukturyzacji spółek komunalnych / Małgorzata Rzeszutek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 227 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Halina Buk, dr hab. Bogusława Bek-Gaik
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 24.10.2019, godz.12:00, sala 308 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 7

Paulina Bełch

Analiza kosztów w controllingu procesów logistycznych / Paulina Bełch. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 270 [1] s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Marta Nowak, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Łukasz Szydełko
 • Recenzenci: dr hab. Monika Łada, dr hab. Ewa Maruszewska
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 18.10.2019, godz.12:30, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 6

Bogdan Burkot

Modelowanie systemu zarządzania wiedzą dla organizacji tworzących dedykowane oprogramowanie / Bogdan Burkot. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 280 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa,prof.UE; prof. dr hab. Zygmunt Drążek, US
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 22.10.2019, godz.11:00, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 5

Marek Czuba

Ryzyko modelu wyceny opcji wieloczynnikowych-efekt estymacji parametrów zależności / Marek Czuba. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 547 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
 • Recenzenci: dr hab. Ryszard Węgrzyn, prof. UEK; dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE 
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 10.10.2019, godz.12:30, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 4

Aleksander Ostapiuk

The eclipse of value – free economics: The concept of multiple self versus homo economicus / Aleksander Ostapiuk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Wrocław 2019, 233 s. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 • Recenzenci: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, prof.dr hab. Marek Ratajczak
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 24.10.2019, godz.12:00, sala 213A
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 3

Ryszard Pawłowski

Racjonalność wykorzystania sprzętu technicznego i paliw płynnych w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego / Ryszard Pawłowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Wrocław 2019, s. 410, rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr inż. hab. Anna Olszańska, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab.inż. Arkadiusz Piwowar, prof.UE; prof.dr hab. Krzysztof Firlej
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 24.09.2019, godz.10:00, sala 100E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 1

Artur Ulrich

Użytkownicy domów jednorodzinnych oraz producenci urządzeń grzewczych jako interesariusze przemian energetycznych w Polsce / Artur Ulrich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Wrocław 2019, 210 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof.UE; promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Kuźmiński
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marian Noga, prof.dr hab. inż. Leszek Woźniak
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 26.09.2019, godz.12:00, sala 100E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 2
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem