Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych (bud.U, I p.).

Z A R ZĄD Z E N I E  N R 1 2 / 2 0 1 2 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Małgorzata Rzeszutek

Ceny transferowe w restrukturyzacji spółek komunalnych / Małgorzata Rzeszutek. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 227 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Edward Nowak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Halina Buk, dr hab. Bogusława Bek-Gaik
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 24.10.2019, godz.12:00, sala 308 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 7

Paulina Bełch

Analiza kosztów w controllingu procesów logistycznych / Paulina Bełch. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 270 [1] s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Marta Nowak, prof.UE; promotor pomocniczy: dr Łukasz Szydełko
 • Recenzenci: dr hab. Monika Łada, dr hab. Ewa Maruszewska
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 18.10.2019, godz.12:30, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 6

Bogdan Burkot

Modelowanie systemu zarządzania wiedzą dla organizacji tworzących dedykowane oprogramowanie / Bogdan Burkot. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 280 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Adam Nowicki
 • Recenzenci: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa,prof.UE; prof. dr hab. Zygmunt Drążek, US
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 22.10.2019, godz.11:00, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 5

Marek Czuba

Ryzyko modelu wyceny opcji wieloczynnikowych-efekt estymacji parametrów zależności / Marek Czuba. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wrocław 2019, 547 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
 • Recenzenci: dr hab. Ryszard Węgrzyn, prof. UEK; dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE 
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 10.10.2019, godz.12:30, sala 312 Z
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 4

Aleksander Ostapiuk

The eclipse of value – free economics: The concept of multiple self versus homo economicus / Aleksander Ostapiuk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Wrocław 2019, 233 s. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 • Recenzenci: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, prof.dr hab. Marek Ratajczak
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 24.10.2019, godz.12:00, sala 213A
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 3

Ryszard Pawłowski

Racjonalność wykorzystania sprzętu technicznego i paliw płynnych w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego / Ryszard Pawłowski. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Wrocław 2019, s. 410, rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr inż. hab. Anna Olszańska, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab.inż. Arkadiusz Piwowar, prof.UE; prof.dr hab. Krzysztof Firlej
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 24.09.2019, godz.10:00, sala 100E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 1

Artur Ulrich

Użytkownicy domów jednorodzinnych oraz producenci urządzeń grzewczych jako interesariusze przemian energetycznych w Polsce / Artur Ulrich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Wrocław 2019, 210 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof.UE; promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Kuźmiński
 • Recenzenci: prof. dr hab. Marian Noga, prof.dr hab. inż. Leszek Woźniak
Publiczna dyskusja nad rozprawą: 26.09.2019, godz.12:00, sala 100E
Lokalizacja pracy doktorskiej: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 2
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem