E-zasoby i katalog
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych (bud.U, I p.).

Z A R ZĄD Z E N I E  N R 1 2 / 2 0 1 2 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Katarzyna Górska

Wytwarzanie dihydroksyacetonu przez bakterie octowe w podłożu zawierającym odpadowy glicerol z produkcji biopaliw / Katarzyna Górska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 151 s. tab. wykr. bibliogr.
  • Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof.UE, promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga
  • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, dr h.c., prof. dr hab. Jacek Nowak
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 1.03.2018 godz. 10:15 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 144

Agnieszka Piekara

Suplementy diety w żywieniu dzieci w wieku od 3 do 12 lat / Agnieszka Piekara. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 199 s. tab. wykr. bibliogr.
  • Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos
  • Recenzenci: dr hab. Marzanna Hęś, dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 15.03.2018 godz. 11:00 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 145

Anita Bartniak

Modele zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstw społecznych w Polsce / Anita Bartniak. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 359 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
  • Promotor: prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha
  • Recenzenci: prof. dr hab. Jan Duraj, dr hab. Alojzy Czech
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 20.03.2018 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 146
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem