Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Prace doktorskie

Prace doktorskie są do wglądu w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych (bud.U, I p.).

Z A R ZĄD Z E N I E  N R 1 2 / 2 0 1 2 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Maciej Pieńkowski

Model oceny dojrzałości Lean Manufacturing / Maciej Pieńkowski. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 178 s.[18 k.] rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE; opiekun pomocniczy: dr Łukasz Wawrzynek
 • Recenzenci: dr hab. Sławomir Wawak, prof. dr hab. Szymon Cyfert
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 11.07.2019 godz. 10:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 180

Mariusz Florczyk

Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących na Dolnym Śląsku / Mariusz Florczyk. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 529 s.[42 k.] rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Czesław Zając
 • Recenzenci: dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE; dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 10.07.2019 godz. 11:30 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 179

Marlena Borowiak-Michalska

Czynniki wykorzystywania instrumentów dłużnych przez gminy / Marlena Borowiak-Michalska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 214 tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Leszek Patrzałek
 • Recenzenci: dr hab. Agnieszka Alińska, prof.SGH; dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof.UwB
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 6.06.2019 godz. 12:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 178

Abduladhim Moamer M. Albegar

Physicochemical characterization of plant oils and their blends – their thermal changes studied by infrared and Raman spectroscopy / Abduladhim Moamer M. Albegar. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 82 tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Hanuza; promotor pomocniczy: dr Lucyna Dymińska
 • Recenzenci: dr hab. inż. Iwona Konopka, prof UMW, dr hab. Antoni Szumny, prof.UP
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 30.05.2019 godz. 9:00 sala 100 E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 177

Maria Magdalena Gulewicz

Kształtowanie równowagi praca – życie pozazawodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu sektora bankowego / Maria Magdalena Gulewicz. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 238 schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska; opiekun pomocniczy: dr Barbara Chomątowska
 • Recenzenci: A. Rakowska, E. Beck-Krala
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 28.05.2019 godz. 11:00 sala 312Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 176

Nina Hamernik-Piętka

Oddziaływanie podmiotów oraz regulacji rynku kapitałowego na wycenę spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect / Nina Hamernik-Piętka. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 228 tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. Jacek Uchman
 • Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel; prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 11.06.2019 godz. 12:00 sala 213A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 175

Daniel Butyter

Liberalizacja handlu między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego / Daniel Butyter. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 501 rys. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kundera; promotor pomocniczy: dr Małgorzata Wachowska
 • Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. dr hab. Janina Witkowska
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 25.04.2019 godz. 11:30 sala 3W
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 174

Sławomir Ksawery Wysocki

Motywowanie nauczycieli akademickich w publicznych uczelniach wyższych / Sławomir Ksawery Wysocki. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 350 s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska
 • Recenzenci: dr hab. Tomasz Kawka, prof.UG; dr hab. Krystyna Kmiotek, prof.PRz
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 1.04.2019 godz. 12:30 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 173

Piotr Nowacki

Analiza strategiczna w budowaniu wartości organizacji pozarządowych / Piotr Nowacki. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 349 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, promotor pomocniczy: dr Sylwia Stańczyk
 • Recenzenci:…
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 15.03.2019 godz. 12:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 172

Monika Ucieszyńska

Audyt wewnętrzny w ocenie kontroli zarządczej w jednostkach administracji skarbowej / Monika Ucieszyńska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 221 s. schem. tab. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Edward Nowak, promotor pomocniczy: dr Michał Poszwa.
 • Recenzenci:…
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 12.03.2019 godz. 12:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 171

Agnieszka Krześ

Zasoby endogeniczne w rozwoju lokalnym na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego / Agnieszka Krześ. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 215 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Stanisław Korenik
 • Recenzenci: prof. dr hab. Krystian Heffner, dr hab. Andrzej Pawlik
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 5.03.2019 godz. 11:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 170

Łukasz D. Sienkiewicz

Model relacji w procesie zwinnego wytwarzania oprogramowania. Perspektywa teorii kolaboracji / Łukasz D. Sienkiewicz. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 238 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Recenzenci: Wojciech B. Cieśliński, Seweryn Spałek
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 29.02.2019 godz. 9:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 169

Marta Karaś

Pomiar stabilności systemu finansowego – analiza i zastosowanie dla Polski = Measuring financial system stability – analysis and applications for Poland / Marta Karaś. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 250 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga; promotor pomocniczy: dr Witold Szczepaniak
 • Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sławiński, prof. hab. Waldemar Tarczyński
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 22.02.2019 godz. 12:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 168

Beata Łubińska

Zarządzanie aktywami i zobowiązaniami w warunkach ryzyka stopy procentowej i ryzyka płynności – model decyzyjny / Beata Łubińska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. 242 s. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Recenzenci: Ewa Dziwok, Paweł Niedziółka
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 25.02.2019 godz. 11:00 sala 312 Z
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 167

Monika Wereńska

Zmiany jakości mięsa gęsi w czasie przechowywania zamrażalniczego / Monika Wereńska. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. 124 [3] s. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: dr hab. inż. Andrzej Okruszek; promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Orkusz, prof.UE
 • Recenzenci: dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof.UMW; dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 14.02.2019 godz. 9:00 sala 100E
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 166

Krzysztof Nowacki

Organizacyjno-techniczne uwarunkowania implementacji podejścia procesowego w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej / Krzysztof Nowacki. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Wydział Nauk Ekonomicznych. 215 s. rys. schem. tab. wykr. bibliogr.
 • Promotor: prof dr hab. inż. Stanisław Nowosielski
 • Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński; dr hab. Zygmunt Kral
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską - 10.01.2019 godz. 9:00 sala 213 A
Lokalizacja: Czytelnia Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych, nr 165
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem