Aktualności

Szanowni Czytelnicy,

21 lipca (niedziela) w godz. 11:00-13:00 ze względu na aktualizację systemu nastąpi przerwa w dostępie do katalogu bibliotecznego. Za utrudnienia przepraszamy.

Publikowanie artykułów open access w Springer i Elsevier

Informujemy, że powstały dwa programy finansowane ze środków MNiSW, umożliwiające darmowe publikowanie artykułów na licencji CC BY w dwóch wydawnictwach Springer i Elsevier. Więcej informacji na stronach: Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM -...

Sukces czasopisma Argumenta Oeconomica

Informujemy o znacznym wzroście wskaźników cytowań w najważniejszych bibliometrycznych bazach danych (Web of Science i Scopus) uczelnianego czasopisma Argumenta Oeconomica. Impact Factor za rok 2018 wynosi 0,347 (IF z 2017 – 0,178), 5-year Impact...

W wakacje nie próżnujemy i szkolenia szykujemy!

Indywidualne spotkania mają na celu: zapoznanie z nowym katalogiem INTEGRO szkolenie z obsługi licencjonowanych baz pełnotekstowych i faktograficznych przedstawienie oferty Biblioteki Na spotkania zapraszamy do Czytelni OIN,...

CEIC Data Manager

Zapraszamy do testowania bazy CEIC Data Manager. Baza oferuje dostęp do aktualnych, globalnych danych makroekonomicznych, sektorowych, finansowych, bankowych i statystycznych. Dostęp testowy aktywny jest do 30.09.2019r. Instrukcja logowania

Szanowni Pracownicy, Proxy

W dostępie do serwera proxy zmianie uległy login i hasło, obecnie jest takie samo jak do poczty pracowniczej. Konfigurację serwera proxy dla różnych przeglądarek znajdziesz tutaj.