Aktualności

Szanowni Czytelnicy,

Przypominamy, że od 1 października br. system biblioteczny ponowne będzie naliczał opłaty za nieterminowy zwrot książek. Jednocześnie informujemy, że opłaty, które zostały naliczone przed pandemią, nie zostały anulowane i nadal będą wymagały...

Szanowni Czytelnicy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 120/2020 Rektora UEW po długiej przerwie spowodowanej pandemią, ponownie otworzyliśmy Bibliotekę. Szczegółowe zasady korzystania zostały opublikowane na stronie domowej Biblioteki i w mediach społecznościowych....

STATISTA

Zapraszamy do korzystania z bazy STATISTA. Statista jest platformą zawierającą dane gromadzone przez instytuty badań rynku i opinii oraz dane pochodzące z sektora gospodarki i statystyki urzędowe. Baza umożliwia dostęp do danych statystycznych,...

Czasopisma SIGMA-NOT

Informujemy, że nastąpiła zmiana zasad w korzystaniu z czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT. Obecnie można korzystać z nich spoza Uczelni, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na platformie za pomocą domeny @ue.wroc.pl oraz @student.ue.wroc.pl....

Zwracamy książki do wrzutni!

Szanowni Czytelnicy, wypożyczone książki można obecnie oddawać tylko do całodobowej wrzutni, znajdującej się przy wejściu od ul. Wielkiej. Natomiast Czytelnicy spoza Wrocławia mogą wysyłać wypożyczone książki pocztą na adres: Biblioteka...

Bazy danych - indywidualne szkolenia

Oddział Informacji Naukowej zaprasza na indywidualne szkolenia prowadzone za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Szkolenia będą obejmowały obsługę pełnotekstowych baz danych subskrybowanych przez UEW (tj. Sage, Emerald, Science Direct) oraz...