Aktualności

Szanowni Czytelnicy

23.09.2019 Czytelnia OIN będzie zamknięta. 24.09.2019 Czytelnia OIN będzie otwarta w godzinach od 12:00 do 15:00

Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji

Informujemy, że 31 lipca 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało liczący ponad 31 tysięcy tytułów nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów w konferencji międzynarodowych. Wykaz czasopism i recenzowanych...

Publikowanie artykułów open access w Springer i Elsevier

Informujemy, że powstały dwa programy finansowane ze środków MNiSW, umożliwiające darmowe publikowanie artykułów na licencji CC BY w dwóch wydawnictwach Springer i Elsevier. Więcej informacji na stronach: Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM -...

W wakacje nie próżnujemy i szkolenia szykujemy!

Indywidualne spotkania mają na celu: zapoznanie z nowym katalogiem INTEGRO szkolenie z obsługi licencjonowanych baz pełnotekstowych i faktograficznych przedstawienie oferty Biblioteki Na spotkania zapraszamy do Czytelni OIN,...

CEIC Data Manager

Zapraszamy do testowania bazy CEIC Data Manager. Baza oferuje dostęp do aktualnych, globalnych danych makroekonomicznych, sektorowych, finansowych, bankowych i statystycznych. Dostęp testowy aktywny jest do 30.09.2019r. Instrukcja logowania

Szanowni Pracownicy, Proxy

W dostępie do serwera proxy zmianie uległy login i hasło, obecnie jest takie samo jak do poczty pracowniczej. Konfigurację serwera proxy dla różnych przeglądarek znajdziesz tutaj.