Aktualności

Zajęcia ostatniej szansy

System Informacji Bibliotecznej - dla studentów 1 roku Wydziałów IE i NE zostaną przeprowadzone dodatkowe ćwiczenia, w czasie których będzie można odpracować nieobecności. Dodatkowe zajęcia odbędą się w dniach 22-23 stycznia br. (wtorek-środa) w...

SAGE Journals

Zapraszamy do korzystania z bazy SAGE Journals. To wielodziedzinowa platforma czasopism elektronicznych. Subskrypcja obejmuje tytuły z kolekcji Management & Organization Studies (117 recenzowanych tytułów, ponad 69 tys. artykułów) obejmującej...

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Kwartalniku „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” ; jak również z informacją o możliwości publikowania prac naukowych w tym punktowanym kwartalniku.

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna UEW zaprasza Pracowników Naukowo-Dydaktycznych do wypełnienia ankiety dotyczącej wykorzystania baz danych subskrybowanych przez Uczelnię. Badanie ma na celu sprawdzenie wykorzystania baz danych oraz zapotrzebowania na szkolenia z...