Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Programy OA

Uniwersytet Ekonomiczy we Wrocławiu jest uczestnikiem kilku licencji krajowych i konsorcyjnych, które prócz dostępu do publikacji naukowych oferują autorom możliwość publikowania otwartego bez ponoszenia kosztów lub ze zniżką.
Pracownicy Uniwersytetu Ekonomiczego we Wrocławiu mogą skorzystać z następujących programów w ramach licencji krajowej:
Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021
Program obejmujący 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access, skierowany jest do wszystkich autorów korespondencyjnych, afiliowanych w krajowych instytucjach uczestniczących w programie.
Afiliacja autorów jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021
Program obejmujący 1972 czasopism hybrydowych, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do krajowej licencji Springer. Wznowiony 1 stycznia 2021 r. z nową pulą 2176 artykułów przyjętych do publikacji w 2021 roku.

Afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą skorzystać z następujących programów w ramach licencji konsorcyjnej:

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022
Program obejmujący wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum ACS.
Pula wznowiona 1 stycznia 2021 obejmuje 324 artykuły. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Cambridge University Press
Program obejmujący 376 czasopism otwartych i hybrydowych wydawnictwa Cambridge University Press, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum CUP.
Pula wznowiona 1 stycznia 2021 nie ma ograniczenia liczby artykułów.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie nr ORCID i instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald
UWAGA: Od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz podpisania nowych umów program jest zawieszony. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).
Program obejmujący wybrane kolekcje czasopism wydawnictwa Emerald, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum Emerald. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość publikowania tylko w czasopismach z kolekcji Management.
Na 2021 r. przewidziana jest pula 39 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Oxford University Press
UWAGA: Od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz podpisania nowych umów program jest zawieszony. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).
Program obejmujący 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga, lista zawiera tytuły, które nie są włączone do programu – patrz opis kolumna 4), skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum OUP.
Pula artykułów na 2021 r. zostanie podana w późniejszym terminie. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Kontakt: Barbara Grzelczak i Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk, mail: pon@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 960, 71 36 80 583
Bezpośrednio na kontaktowe adresy e-mail podane na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki przy informacjach o poszczególnych programach.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem