Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Kalendarium

marzec 1947 Rozpoczęcie prac nad tworzeniem biblioteki w gmachu przy ul Uniwersyteckiej 22/26
czerwiec 1947 Otwarcie czytelni
1.10.1947 Powołanie Marii Łeszeżanki na kierownika Biblioteki
1949 Przeniesienie do budynku na ul. Tęczowej 60
1.11.1950 Powołanie Wacława Kulikowskiego na kierownika Biblioteki
1951 Powołanie Komisji Bibliotecznej oraz Komisji ds. Importu Książek i Czasopism
1.04.1951 Powołanie Aleksandra Kudelskiego na dyrektora Biblioteki
1952 Ustalenie pierwszej struktury organizacyjnej
1953 Wprowadzenie stałych zajęć bibliotecznych
1953 Powołanie Senackiej Komisji Bibliotecznej
1954 Przeniesienie Biblioteki na ul. Komandorską 118/120 i zmiana struktury organizacyjnej
1954 Otwarcie Czytelni Czasopism
1960 Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Ekonomicznych nt. gromadzenia zbiorów
1962 Powołanie Działu Informacyjno- Bibliograficznego (później zmiana nazwy na Oddział Informacji Naukowej)
1964 Zatwierdzenie przez Ministerstwo nowej struktury organizacyjnej
1966 Zorganizowanie II ogólnopolskiego egzaminu na bibliotekarzy dyplomowanych
1969 Opracowanie dokumentacji niezrealizowanego projektu nowej siedziby Biblioteki
1969 Utworzenie ogólnouczelnianej sieci bibliotecznej
koniec lat 70 Wdrażanie przy współpracy z Instytutem Informatyki AE Systemu Wyszukiwania Informacji Naukowo-Technicznej
1.07.1980 Utworzenie Sekcji Automatyzacji
1.01.1982 Powołanie Juliana Fercza na dyrektora Biblioteki
1.09.1984 Powołanie Barbary Sobali na dyrektora Biblioteki
1993 Zakupienie systemu BMS-Lech
1996 Zakupienie kompleksowego systemu zarządzania biblioteką PROLIB
1997 Zorganizowanie sesji jubileuszowej z okazji 50-lecie Biblioteki
1.09.2005 Powołanie Barbary Żmigrodzkiej na dyrektora Biblioteki
01.2006 Rozpoczęcie starań o budowę nowego gmachu Biblioteki
15.06.2009 Rozpoczęcie budowy Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
28.09.2011 Otwarcie Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem