Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Projekty SON

1. Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -SONB/SP/463989/2020. Termin realizacji: 1.05.2020 - 31.12.2021.

Cel projektu: Celem projektu jest uzupełnienie zasobu bazy katalogowej zintegrowanego systemu bibliotecznego o opisy pozycji z lat 1801– 1945. Zasób ten stanowią niejednokrotnie unikatowe publikacje polskie i zagraniczne z zakresu nauk ekonomicznych.

Efekt projektu: Opracowanie i umieszczenie 7000 opisów w bazie pozwoli na upowszechnienie informacji o tych zbiorach za pośrednictwem katalogu OPAC oraz ogólnopolskich i międzynarodowych katalogów centralnych takich, jak KaRo, NUKAT czy WorldCat.

2. Digitalizacja oraz rozpowszechnienie rozpraw doktorskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - SONB/SP/463989/2020. Termin realizacji: 1.06.2020 - 30.11.2021.

W ramach projektu Biblioteka zdigitalizuje rozprawy doktorskie z lat 1958-2000 (713 doktoratów).

Cel projektu: Upowszechnienie zasobu kolekcji pełnych tekstów doktoratów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez ich zdigitalizowanie oraz zarchiwizowanie w uczelnianym Repozytorium WIR. Dodatkowo informacje oraz wybrane pełne teksty zostaną umieszczone w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Efekty projektu: Zapewnienie bezpłatnego, nieograniczonego dostępu do najstarszych dysertacji naukowych związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, co może przyczynić się do szeroko pojętych badań nad historią polskiej myśli ekonomicznej i gospodarczej po II wojnie światowej. Podczas procesu digitalizacji drukowane wersje doktoratów zostaną poddane pracom introligatorskim, co umożliwi zachowanie cennych zbiorów i ochroni je przez zniszczeniem.

plakat_1_1  plakat_2
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem