E-zasoby i katalog
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bazy danych

ACS Publications

ACS Pubications - serwis wydawnictwa Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego oferuje dostęp do pełnych tekstów 44 czasopism naukowych z zakresu chemii i nauk pokrewnych. Dostępne są także roczniki archiwalne od 2000 r. (lub starsze w zależności od tytułu).

Bazę przeszukiwać można na kilka sposobów:
wybierając domyślne przeszukiwanie w polu – Search (wyszukiwanie wg: tytułu, autora, abstraktu)
wybierając zakładkę Citation, przeszukujemy bazę wg trzech kryteriów: tytułu czasopisma, nr voluminu oraz strony, na której znajduje się konkretny artykuł
wybierając zakładkę DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) można szybko dotrzeć do konkretnej publikacji. Identyfikator DOI widoczny jest w stopce redakcyjnej!
wybierając zakładkę Home – otrzymujemy w porządku alfabetycznym pełny wykaz czasopism, a klikając na wybrany tytuł mamy dostęp do bieżącego numeru (można też skorzystać z zakładki View by Subject Area, gdzie tytuły czasopism ułożone są tematycznie)
wybierając zakładkę Advanced Search – przeszukujemy bazę wg różnych kryteriów (tytułu, autora, słów kluczowych)

Zgodnie z warunkami umowy dostępu do zasobów ACS, każdy użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania artykułów w ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom pracy naukowo – badawczej. Hurtowe pobieranie plików powoduje natychmiastowe odcięcie dostępu do zasobów ACS.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

AGRO

Baza obejmuje opisy artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz im pokrewnych m.in.: weterynarii, gospodarki żywnościowej, gastronomii, ochrony środowiska, toksykologii, bromatologii, towaroznawstwa, agroturystyki, kultury fizycznej. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku.

Wejście do bazy

ANALYTICA EBC

Analytica EBC jest platformą oferującą dostęp do zbioru metod analitycznych wydanych przez Europejską Konwencję Browarniczą (European Brewery Convention). Baza prezentuje zestaw metod analitycznych dotyczących piwowarstwa począwszy od surowców poprzez opisy parametrów procesowych do gotowego, zapakowanego produktu.

Wersja internetowa (niepłatna) udostępnia wyłącznie numer, tytuł i krótki opis metody. Pełna wersja oferuje dostęp do całego opisu danej metody, dostępna jest dla zalogowanych użytkowników.

Dostęp do bazy jednostanowiskowy w Czytelni Europejskiej (budynek W, 1 piętro).

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

ARCHIWA CZASOPISM

Dostęp do archiwów czasopism w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych (bud.U1p.) oraz Czytelni Europejskiej (bud.W1p.)

Czasopisma GOFIN:
Biuletyn Informacyjny on-line z dodatkiem Serwis Podatkowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line
Gazeta Podatkowa on-line

Czasopisma wydawnictwa Sigma-Not http://www.sigma-not.pl
 • Atest – Ochrona Pracy
 • Aura
 • Chłodnictwo Gaz,Woda i Technika Sanitarna
 • Gospodarka Mięsna
 • Materiały Budowlane
 • Ochrona przed Korozją
 • Opakowanie
 • Problemy Jakości
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Przegląd Papierniczy
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska.
 • Przegląd Zbożowo - Młynarski
 • Przemysł Chemiczny
 • Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
 • Przemysł Spożywczy
 • Rudy i Metale Nieżelazne
Czasopisma INFOR:
Serwis Prawno - Pracowniczy (2008 – bieżące)
Personel i Zarządzanie (2003 – bieżące)
Rachunkowość Budżetowa (2006 – bieżące)
Poradnik Rachunkowości Budżetowej (2007 – bieżące)
Monitor Księgowego (2003 – bieżące)

Czasopisma Wydawnictwa IDG:
PC World Komputer
Computerworld
Marketing w praktyce
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
Czasopisma branżowe Wydawnictwa Forum Media Polska

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

BAZEKON

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

Wejście do bazy

BAZTECH

Baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z 639 polskich czasopism, od 1998 r. Od 2006 do opisów baz dodawane są bibliografie załącznikowe.

Wejście do bazy

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Wydawnictwo Cambridge University Press publikuje ponad 330 tytułów czasopism w kolekcjach dla nauk ścisłych i medycznych (STM) lub nauk humanistycznych i społecznych (HSS). Wykupiona licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów 217 czasopism z kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne).

Licencja umożliwia:
 • dostęp do bazy BEZ HASŁA na terenie uczelni
 • dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników
 • o dostępności artykułu informuje zielona okrągła ikonka z literą S (Subscription Access) lub O (Open Access); brak ikonki oznacza brak dostępu do pełnego tekstu
 • dostęp do bieżących wydań czasopism oraz numerów archiwalnych kolekcji HSS w ramach licencji
Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub julianna.czyz@ue.wroc.pl

CZASOPISMA ZAGRANICZNE

Lista czasopism zagranicznych prenumerowanych przez bibliotekę w wersji papierowej z linkami do pełnych tekstów niektórych z nich.

Lista

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

DOAJ

Directory of Open Access Journal (DOAJ) to serwis naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie zawierający ponad 5000 tytułów z zakresu dyscyplin akademickich:
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • matematyki
 • techniki
 • nauki o Ziemi
 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • sztuki
 • historii
 • socjologii
 • nauk politycznych
 • psychologii
 • filozofii
 • religii
 • edukacji
 • zarządzania

W ponad 2300 tytułach możliwe jest przeszukiwanie na poziomie artykułu.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl

EBSCO

Wydawnictwo EBSCO Publishing (w ramach krajowej licencji akademickiej) udostępnia podstawowy pakiet 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych : Academic Search Complete / Business Source Complete / Health Source: Nursing – Academic i Consumer Edition / Master File Premier / Newspaper Source / Regional Business News zawierających czasopisma naukowe, książki, gazety i inne publikacje, oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC / GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) / MEDLINE / European Views of the Americas / Teacher Reference Center.

Academic Search Complete - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych.

Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu (m.in.: marketing, zarządzanie, ekonomię, finanse, księgowość, biznes, handel i wiele innych dziedzin). Baza zawiera raporty z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu, finansów; profile przedsiębiorstw oraz analizy ekonomiczne typu SWOT, opracowywane przez wiodących dostawców informacji biznesowej np. MarketLine, Burnes Reports, CountryWatch Incorporated i wielu innych.

EconLit with Full Text – dodatkowo zakupiona przez uczelnię baza obejmuje pełną zawartość bazy EconLit oraz dodatkowo pełne teksty ponad 600 czasopism - włączając w to czasopisma wydawane przez American Economic Association (AEA).

EBSCO e-Book Academic Collection – dodatkowo zakupiona przez uczelnię, stale powiększająca się kolekcja e-książek z różnych dyscyplin naukowych takich jak np. biznes i ekonomia, edukacja, lingwistyka, nauki polityczne, nauki socjalne, filozofia, nauki medyczne, nauki techniczne i inne.

Licencja umożliwia:
 • dostęp do bazy BEZ HASŁA na terenie uczelni
 • dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników
 • dostęp do bieżących i archiwalnych wydań czasopism w ramach licencji
 • dostęp do kolekcji książek Ebsco E-Book Academic Collection
 • dostęp do raportów, analiz, badań rynku; treści multimedialnych; opracowań branżowych
Materiały i szkolenia EBSCO w j.polskim dostępne są na stronie: https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/polski

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub julianna.czyz@ue.wroc.pl

EMERALD

Baza oferuje dostęp do wybranych, elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością. Zawiera także recenzje artykułów z magazynów biznesowych i menedżerskich, analizy przypadków, przegląd literatury oraz wywiady z przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Emerald wzbogacony jest także o specjalne sekcje:
dla Autorów: prezentacje on-line warsztatów autorskich, praktyczne wskazówki i porady dotyczące pisania i publikacji prac, dostęp do Emerald Literati Newsline - wiadomości badawczo-rozwojowe i możliwości wydawnicze,
dla Badaczy: informacje o najnowszych wynikach badań z dziedziny zarządzania, porady dotyczące prowadzenia badań oraz pozyskiwania funduszy, centrum konferencyjne zawierające informacje o kluczowych konferencjach dotyczących zarzadzania, Emerald Connections – miejsce spotkań on-line i dyskusji z innymi naukowcami.

Wejście do bazy

Uwaga: Aby wśród rezultatów wyszukiwania znalazły się artykuły pełnotekstowe należy zaznaczyć opcję Browse for -> Just my Subscriptions

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

EMIS INTELLIGENCE

EMIS INTELLIGENCE Emerging Markets Information Service – zawiera informacje biznesowe o rynkach wschodzących. Oferuje dostęp do kilkuset źródeł informacji dotyczących Polski oraz innych rynków wschodzących Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej. Nawigacja przebiega za pośrednictwem jednego z czterech modułów:

 • Mój Emis: możliwość indywidualnej personalizacji strony startowej pod kątem interesujących państw, branż, spółek, źródeł, etc.
 • Spółka: Aktualności, Raporty, Dane (Wykresy Notowań, Lokalne Bazy Danych), Narzędzia (Szybki Screener, Szybkie Porównywanie Firm, Kreator Zestawienia Spółek), Publikacje.
 • Sektor: Aktualności, Raporty (EMIS Insight), Dane (Statystyki Sektorowe, Spółki), Publikacje.
 • Kraj: Aktualności, Raporty (Aktualne Raporty, Raport Ryzyka Krajowego), Dane (Dane Krajowe, Prognoza Wskaźników, Oceny Ryzyka Kraju), Narzędzia (Porównania Między Krajami), Publikacje.
Do każdego kraju serwis oferuje dostęp do źródeł (w języku lokalnym i w języku angielskim) zawierających aktualności, sprawozdania finansowe spółek. dostępne są także archiwa dla ponad 400 czasopism w języku polskim i angielskim oraz archiwa ważniejszych ekonomicznyc portali internetowych z poszczególnych państw objetych subskrypcją. Subskrypcja obejmuje bazę danych EMIS Intelligence.

Wejście do bazy

Uwaga: Po zakończonej pracy w bazie należy się wylogować (w prawym górnym rogu: Szybkie łącza-> Wyloguj).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl

EUROSTAT

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu został oficjalnie wpisany na listę jednostek badawczych uprawnionych do korzystania z tzw. mikrodanych (microdata) dostępnych dla naukowców na stronie Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej.

Uczelni nadany został formalny numer ID: 2015/086/PL, którym posługiwać należy się w kontaktach z Komisją Europejską w sprawach dotyczących mikrodanych. W związku z powyższym pracownicy UE we Wrocławiu mają możliwość korzystania z wysokiej jakości informacji statystycznych na poziomie europejskim, co pozwoli na wykonywanie bardzo dokładnych porównań pomiędzy krajami i regionami Europy i zapewne zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania na realizację projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych - w tym ze środków NCN czy NCBiR.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz dokładnego monitoringu dostępu do mikrodanych, niezbędne jest założenie przez zainteresowanych naukowców indywidualnego wniosku o udostępnienie szczegółowych statystyk.

Wejście do bazy


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: agnieszka.draminska@ue.wroc.pl, bud. W, pok. 108, tel. (71) 36 80 950

IBUK LIBRA

Platforma IBUK Libra oferuje
 • dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism w wersji elektronicznej,
 • w ramach prenumeraty zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych znanych wydawnictw: PWN, WAM, wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar i inne,
 • spersonalizowaną sferę publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK),
 • narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów tekstów, tworzenie notatek, oznaczanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN,
 • możliwość czytania na urządzeniach mobilnych,
Możliwy jest dostęp do Platformy Ibuk Libra spoza sieci uczelni dzięki kodom PIN. W sprawie pinów/kodów do Ibuka proszę kontaktować się drogą elektroniczną, pisząc na adres: libra@bg.ue.wroc.pl

Indywidualne kody do Platformy Ibuk Libra mogą otrzymać tylko studenci, pracownicy i doktoranci UE posiadający ważne konto biblioteczne oraz użytkownicy, którzy mają adres poczty elektronicznej w domenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

Filmiki IBUK Libra (aut.: Dawid Cierpikowski)
https://www.youtube.com/watch?v=xcOwXdi9Ng8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Fil30hc0JI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rWQlOGV5UY4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t1GffRTEueA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI
https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY
https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk

JSTOR

Baza zawiera archiwa wiodących czasopism naukowych z różnych dziedzin nauki. Kolekcja Biblioteki obejmuje czasopisma z zakresu matematyki, statystyki i biznesu. Archiwa czasopism sięgają nawet pierwszych numerów (XVII-XVIII w.), z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od tytułu czasopisma.

Wyszukiwanie zaawansowane: Advanced Search lub Citation Locator pozwala użytkownikowi na przeszukiwanie bazy wg różnych kryteriów (autora, tytułu artykułu, tytułu czasopisma itp.), dodatkowo można zawęzić wyszukiwanie do wybranej dziedziny.

Wybierając zakładkę Browse, użytkownik może przeglądać tytuły czasopism podzielone w obrębie dziedziny; alfabetycznie od A-Z oraz wg wydawcy.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

LEGALIS

System Informacji Prawnej LEGALIS jest serwisem tworzonym przez zespół specjalistów z wydawnictwa C.H. Beck.

Baza Prawa LEGLAIS oferuje dostęp do:
 • Aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego od 1918 r.
 • Aktów prawnych z Dzienników Urzędowych ministerstw i urzędów.
 • Aktów prawnych korporacyjnych.
 • Aktów prawa miejscowego od 2009 r.
 • Aktów prawa z Dzienników Urzędowych UE L i C.
 • Projektów Ustaw od III kadencji Sejmu RP.
 • Orzecznictwa polskiego i unijnego.
 • Interpretacji podatkowych.
 • Wzorów pism i formularzy.
 • Informatora teleadresowego.
 • Aktualności i kalendarium prawa
 • Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN
Serwis wyposażony jest w intuicyjną wyszukiwarkę, translator, daje dostęp do specjalistycznych modułów komentarzowych, aktów prawnych w językach obcych oraz czasopism wydawnictwa C. H. Beck (m.in. Monitor Prawa Pracy, Monitor Podatkowy).

W ramach subskrypcji dostępny jest moduł:
Monitor Prawno-Gospodarczy – prezentujący szczegółowe dane Krajowego Rejestru Sądowego, w tym publikowane i niepublikowane sprawozdania finansowe, informacje o powiązaniach kapitałowych, szczegółowe dane o podmiocie (m.in.: dane teleadresowe, dane o udziałowcach, informacje o rodzaju działalności). MPG umożliwia przeszukiwanie bazy za pomocą prostej i intuicyjnej wyszukiwarki. Dane w serwisie LEGALIS aktualizowane są w każdy dzień roboczy.

System Informacji Prawnej Legalis dostępny jest z komputerów podłączonych do sieci UEW, po zalogowaniu przez adres IP. Subskrypcja umożliwia 10 jednoczesnych wejść.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

NATURE

Czasopismo NATURE wydawane jest przez firmę Nature Publishing Group, należącą do brytyjskiego wydawnictwa Macmillan Publisher, ukazuje się od 1869 roku w formie tygodnika ilustrowanego i zawiera artykuły opisujące odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych i ekonomicznych. Nature należy do najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Artykuły zgłaszane do publikacji są poddawane ocenie niezależnych recenzentów.

Licencja umożliwia:
 • dostęp do bazy BEZ HASŁA na terenie uczelni
 • dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników
 • licencja krajowa Nature w ramach WBN pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.)

Wejście na stronę wydawcy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub julianna.czy@ue.wroc.pl

OECD iLIBRARY

Baza zawiera publikacje i zestawy danych udostępnione przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodową Agencję Energii (IEA), Agencję Energii Jądrowej (NEA), OECD Development Centre oraz OECD Programme for International Student Assessment (PISA). Baza jest najlepszym źródłem często cytowanych w publikacjach danych.

W subskrypcji dostępne są wersje on-line książek, czasopism a także dane statystyczne z 35 różnych grup tematycznych. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, edukacja, energia atomowa, ekologia, technologie informacyjne, podatki, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła statystyczne, zagadnienia społeczne, migracja i zdrowie. Baza OECD iLibrary jest połączona z następującymi modułami: UN iLibrary, The Commonwealth iLibrary oraz Nordern iLibrary.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wprowadzającą do OECD iLibrary

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl

OXFORD JOURNALS

Wydawnictwo Oxford University Press oferuje dostęp do najczęściej cytowanych oraz recenzowanych czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych, humanistycznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, prawa oraz matematyki i fizyki. Wydawnictwo publikuje ponad 230 czasopism, w tym prawie dwie trzecie we współpracy z towarzystwami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi.

W ramach kolekcji Oxford Economics of Finance uczelnia posiada dostęp do 34 tytułów czasopism w tym m.in. do takich tytułów jak: The Quarterly Journal of Economics.

Licencja umożliwia:
 • dostęp do bazy BEZ HASŁA na terenie uczelni
 • dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników
 • dostęp do bieżących wydań czasopism oraz numerów archiwalnych począwszy od 1996 r.
 • abstrakty do niewykupionych czasopism widoczne są dla wszystkich użytkowników

Wejście do bazy

Oxford - dostępne tytuły

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub julianna.czyz@ue.wroc.pl

PASSPORT

Passport firmy Euromonitor International to baza danych dostarczająca ekonomicznej i biznesowej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach, zwłaszcza pod kątem aspektów marketingowych. Jest znakomitym narzędziem dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. Informacje w postaci raportów, analiz i danych liczbowych zostały zaprezentowane w kategoriach:
Industries – informacje o branżach związanych z produktami i usługami konsumenckimi, jak również dane od strony zaopatrzeniowej firm dla opakowań, składników, ect.
Economies – statystyki i analizy dla otoczenia biznesowego w danym kraju, jak również kwestii związanych z narodową gospodarką, infrastrukturą i środowiskiem.
Consumers – zagadnienia takie jak konsumenckie trendy i style życia, społeczeństwo informacyjne oraz statystyki dla dochodow i wydatków gospodarstw domowych.
Companies – interesująco zaprojektowane analizy spółek pod kątem możliwości rozwoju i potencjału na poszczególnych branżach produktów konsumenckich.

Subskrypcja obejmuje dodatkowe moduły Cities oraz Industrial umożliwiające bardzo szczegółową analizę głównych metropolii oraz najważniejszych światowych gospodarek.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl

PKN WIEDZA

Baza danych PKN Wiedza, udostępnia użytkownikom normy publikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Subskrypcją Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu objęte są następujące dziedziny:
 • 13. Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo
 • 55. Pakowanie, przechowywanie i transport
 • 67. Przemysł spożywczy
Baza jest dostępna w Czytelni Czasopism i Zbiorów Specjalnych (na pierwszym piętrze Strefy Wolnego Dostępu). Możliwe jest jedno symultaniczne wejście użytkownika do bazy. Bardzo prosimy użytkowników o wylogowanie się z bazy po zakończeniu pracy.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Royal Society of Chemistry to jedno z największych na rynku wydawnictw naukowych, oferujące szeroki zakres czasopism, magazynów, książek oraz baz danych z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i fizycznych, biotechnologii i farmakologii.

Baza RSC umożliwia dostęp do pełnych tekstów numerów bieżących czasopism naukowych, numerów archiwalnych (najstarsze datowane są na 1841r.), wybranych rozdziałów publikacji książkowych (oznaczone znakiem otwartej kłódki) oraz 8 faktograficznych baz danych.

Czasopisma:
 • The Analyst
 • Analytical Methods
 • Annual Reports - Section A
 • Annual Reports - Section B
 • Annual Reports - Section C
 • Biomaterials Science
 • Catalysis Science & Technology
 • Chemical Biology
 • Chemical Communications
 • Chemical Science
 • Chemical Society Reviews
 • Chemistry Education Research and Practice
 • CrystEngComm
 • Dalton Transactions
 • Energy and Environmental Science
 • Faraday Discussion
 • Food & Function
 • Geochemical Transactions
 • Green Chemistry
 • Integrative Biology
 • Journal of Analytical Atomic Spectrometry
 • Journal of Environmental Monitoring
 • Journal of Materials Chemistry
 • Lab on a Chip
 • MedChemComm
 • Metallomics
 • Molecular BioSystems
 • Nanoscale
 • Natural Product Reports
 • New Journal of Chemistry
 • Organic & Biomolecular Chemistry
 • Photochemical & Photobiological Sciences
 • PhysChemComm
 • Physical Chemistry Chemical Physics
 • Polymer Chemistry
 • RSC Advances
 • Soft Matter
 • Toxicology Research
Bazy danych:
 • Analytical Abstracts
 • ChemSpider
 • ChemSpider Synthetic Pages

UWAGA: część artykułów zawiera link: "electronic supplementary information". Jest to odsyłacz do dodatkowych materiałów w różnych formatach m.in. cif. Dane w formacie cif można przeglądać za pomocą programu enCIFer, który umożliwia wizualizację struktur chemicznych.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

SCIENCE

Czasopismo SCIENCE wydawane jest przez American Association for the Advancement of Science. Zostało założone w 1880 roku przez Thomasa Edisona.

Podstawowym zadaniem Science jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jest także jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych z dziedziny astronomii, biologii, chemii, edukacji, ekologii, ekonomii, farmakologii, fizyki, geografii, historii, informatyki, matematyki, medycyny, mikrobiologii, socjologii, techniki i technologii, często publikują tu laureaci Nagrody Nobla. Prace zgłaszane do publikacji są poddawane ocenie niezależnych recenzentów.

Licencja umożliwia:
 • dostęp do bazy BEZ HASŁA na terenie uczelni
 • dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników
 • dostęp do bieżących wydań czasopism oraz numerów archiwalnych począwszy od 1997 r.

Wejście na stronę wydawcy

Czasopismo dostępne są w sieci uczelnianej i przez serwer PROXY.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub julianna.czyz@ue.wroc.pl

SCIENCE DIRECT

To jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwa: Elsevier, Academic Press oraz Harcourt Health Science. ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych.

Pozwala na dostęp do:
 • spisów treści poszczególnych numerów
 • abstraktów wszystkich artykułów
 • pełnych wersji artykułów (w formacie PDF), opublikowanych w latach: 1995 – 2011
Przeszukiwanie możliwe jest za strony ICM lub ze strony wydawcy, przy czym strona wydawcy oferuje bardziej nowoczesny interfejs umożliwiający też oglądanie obrazów i plików graficznych oraz wskazujący najczęściej przeglądane artykuły ze wszystkich dziedzin wiedzy. Serwis charakteryzuje się prostotą wyszukiwania informacji poprzez katalog dziedzin oraz alfabetyczną listę tytułów czasopism. Oba interfejsy posiadają opcje wyszukiwania prostego i zaawansowanego. Można też wyszukiwać według słów kluczowych w tekstach artykułów i abstraktów, według nazwiska autora, tytułu czasopisma itp. Serwis posiada linki do baz bibliograficznych oraz wyszukiwarek naukowych.

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Czasopisma dostępne są równlegle jako baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM lub baza Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np. Cell i Clinics).

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci UE oraz Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.

Wejście do bazy przez stronę ICM

Wejście bezpośrednio do Wydawcy


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

SCOPUS

W ramach krajowej licencji akademickiej został uruchomiony dostęp do bazy – SCOPUS:
 • to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych
 • obejmuje ponad 18 tys. tytułów czasopism i innych publikacji (60% tytułów pochodzi spoza USA)
 • posiada funkcję analizy cytowań wybranych dokumentów, tzw. Citation Tracker
 • funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism (Journal Analyzer)
 • indeksuje literaturę naukową od 1960 roku, bibliografie załącznikowe oraz informacje o cytowaniach dostępne są od 1996 roku baza jest aktualizowana codziennie
Wejście do bazy

Ulotka

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres odip@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

SIBROL

SIBROL - System informacji o badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Głównym celem systemu jest skuteczne pozyskiwanie i gromadzenie możliwie wyczerpujących, wiarygodnych danych oraz szybkie dostarczanie informacji w odpowiedzi na różne kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym typem informacji gromadzonych w bazie systemu są dane na temat projektów naukowo-badawczych.

Wejście do bazy

SPRINGER

Baza oferuje dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism wydawnictwa Springer Verlag. Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018.

Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie Wydawcy SpringerLink oraz na platformie Infona w ICM z codzienną automatyczną aktualizacją.

Kolekcja obejmuje zarówno czasopisma bieżące, jak i elektroniczne roczniki archiwalne. W ramach licencji dostępne są także archiwa serii książkowych.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub barbara.grzelczak@ue.wroc.pl

SYMPOnet

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 r.

Wejście do bazy

TAYLOR & FRANCIS Online

Taylor & Francis Online to wielodziedzinowa platforma czasopism elektronicznych. Subskrypcja Biblioteki obejmuje ponad 120 tytułów czasopism z kolekcji Business Management & Economics 2018 dostępnych dla użytkowników w pełnych tekstach. Kolekcja czasopism sięga 20 – letniego archiwum (od 1998r.) do bieżących wydań. Zainteresowanych odnośnie nawigacji na platformie zapraszamy do skorzystania z sesji treningowych.

Wejście do bazy

THOMSON REUTERS EIKON

Baza danych Thomson Reuters Eikon zapewnia dostęp do rzetelnych, aktualnych i precyzyjnych informacji z ponad 400 rynków giełdowych i pozagiełdowych. W bazie dostępne także dane rynku FX dla 175 walut, raporty branżowe, komentarze, analizy i prognozy, jak również różnorodne narzędzia dla analizy rynków kapitałowych i towarowych.

Thomson Reuters Eikon jest dostępny w Czytelni Czasopism i Czytelni Europejskiej w Bibliotece Głównej. Subskrypcja obejmuje bazę Datastream (w formie narzędzi Excel).

Wszystkich zainteresowanych zasobami bazy zapraszamy do korzystania z serwisu treningowego Thomson Reuters

Wszelkie pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl

WEB OF SCIENCE

Platforma Web of Science obejmuje bazy danych firmy Thomson Reuters, w tym bazy bibliograficzno-abstraktowe, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne bazy bibliometryczne. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Licencja krajowa baz Thomsona Reutersa obejmuje: Pakiet Web of Science, w skład którego wchodzą:
Science Citation Index Expanded (SCIE) – zasięg chronologiczny: 1945 - 2013. Interdyscyplinarna baza bibliograficzna indeksująca ponad 5700 czasopism z ponad 164 dziedzin z zakresu nauk podstawowych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych, politechnicznych i innych. Lista czasopism zmienia się dynamicznie w oparciu o algorytm istotności dla danej dziedziny, określany na podstawie zawartości merytorycznej, jakości wydawniczej, zasięgu międzynarodowego czasopisma oraz cytowalności. SCI-Ex obejmuje dodatkowo wszystkie serie przyrodniczo-technicznej bazy Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Life Sciences; Engineering, Technology & Applied Science; Physical, Chemical & Earth Sciences).

Social Science Citation Index (SSCI) - zasięg chronologiczny: 1956 - 2013. Baza oferująca dane z około 1400 czasopism naukowych z zakresu 50 dyscyplin nauk społecznych. Zawartość jej uzupełniają dane dotyczące nauk społecznych wybrane z 3200 czasopism o tematyce interdyscyplinarnej.

Arts& Humanities Citation Index (AHCI) - zasięg chronologiczny: 1975 - 2013. Baza zawiera dane z ok. 1140 czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, uwzględniająca dyscypliny naukowe, takie jak.: architektura, lingwistyka, filologia, literatura, religioznawstwa, sztuka i teatrologia.

Conference Proceedings Citation Index – Science - zasięg chronologiczny: 1990 - 2013. Części Science oraz Social Science & Humanities) - oferuje dostęp do opublikowanej literatury z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów na całym świecie.

Journal Citation Reports (JCR) – zasięg chronologiczny: lata 2008 - 2011. Interdyscyplinarna baza, która stanowi podstawowe narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. W bazie można uzyskać informacje o wskaźniku Impact Factor poszczególnych czasopism w roku bieżącym.

Wejście do bazy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres odip@ue.wroc.pl lub agnieszka.draminska@ue.wroc.pl

WILEY ONLINE LIBRARY

Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. W bazie dostępne są m.in. publikacje z zakresu: rolnictwa, akwakultury, nauki o żywności, weterynarii; architektury i planowania; biznesu, ekonomii, finansów i księgowości; chemii; informatyki, psychologii.

Licencja akademicka nie obejmuje dostępu do czasopism spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism różnych towarzystw naukowych) udostępnianych na platformie Wiley.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Elektroniczne wersje książek, dostępne w bazie Wiley, jako tzw. „o-booki” są przeznaczone do nieograniczonego użytku dla instytucji, w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Licencja umożliwia:
 • dostęp do bazy BEZ HASŁA na terenie uczelni
 • dostęp dla nieograniczonej liczby jednoczesnych użytkowników
 • dostęp do bieżących wydań czasopism oraz numerów archiwalnych począwszy od 1997 r.
 • dostęp do dodatkowej kolekcji książek tzw. o-booków
Informacje, szkolenia, listy czasopism i książek są dostępne tu

Wejście do bazy

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres oie@ue.wroc.pl lub julianna.czyz@ue.wroc.pl
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem